Podle psycholožky Angely Duckworthové je tajemstvím úspěchu vytrvalost, odhodlání – no prostě pevná vůle. Duckworthová strávila léta studiem lidí, a potvrdila známý idiom, podle kterého „dřina porazí talent, pokud talent nebude tvrdě pracovat“. Tahle věta podle ní vystihuje to, jak život v praxi vypadá.

V rozhovoru pro Forbes Duckworthová vysvětluje, že dobrým ukazatelem budoucího úspěchu není akademická zdatnost nebo IQ, ale že „vše spočívá v kombinaci vášně a vytrvalosti, které vedou k tomu, že budete obzvláště úspěšní“. Stručně řečeno - je třeba odhodlání.

Stejně jako pružnost a těžká práce je ale nezbytná také vášeň, aby jedinec mohl statečně tváří v tvář čelit případnému neúspěchu. Duckworthová také říká, že cesta k úspěchu je stejně důležitá jako konečné výsledky.

„I když se jim některé věci, které musí udělat, zdají nudné, nebo frustrující, nebo dokonce bolestivé, ani ve snu by je nenapadlo vzdát se,“ popisuje přístup úspěšných lidí psycholožka. „Jejich vášeň je trvalá. Talent je to, jak rychle své dovednosti zlepší, když budou investovat úsilí. Úspěch je to, co se stane, když vezmou získané dovednosti a použijí je,“ vysvětluje.

Duckworthová také věří, že úsilí je dvakrát tak důležité jako talent nebo dovednosti. „Chci předefinovat pojem génius. Myslím, že většina lidí používá slovo génius pro někoho, kdo má intelektuální dar, který je mnohem větší než to, co má většina lidí v dané oblasti - v hudbě nebo v matematice, v běhu nebo v tanci. A díky těmto přirozeným schopnostem daleko vynikají nad ostatními. Myslím, že toto je to, co většina lidí označuje slovem nadání. A pak máme po ruce seznam géniů jako Mozart nebo Einstein,“ vysvětluje.

„Chci definovat génia jako osobu, která nemusí vše získat bez námahy, ale jako osobu, která si to musí nějak zasloužit. A také chci definovat génia jako někoho, kdo dosáhl úspěchu vlastní pílí," vysvětluje expertka. A jaký je tedy podle ní recept na úspěch? Duckworthová říká, že odhodlaní lidé mají velké množství čtyř důležitých věcí - zájmu, praxe, cíle a naděje.