reklama

Chodili jste do hudební školy

Podle několika vědeckých studií děti, kteří začali brát hudební lekce začali vykazovat lepší výsledky v testech zaměřených na inteligenci. Např. podle studie z roku 2011 děti ve věku 4-6 let jen po jednom měsíci hudební výchovy dosahovali lepších výsledků v testech verbální inteligence.

Jste nejstarší

Ve svém výzkumu vojenských záznamů bezmála 2500 mužů ve věku 18-19 let narozených v letech 1967 až 1976 dospěli norští epidemiologové k závěru, že v průměru každý prvně narozený měl IQ 103, druhý 100 a třetí 99. Podle výzkumníků je to dáno nikoliv jakous biologickou daností, ale díky psychologické souhře mezi rodiči a děti. Prvně narození díky své lepší inteligenci bývají nejúspěšnějšími dětmi.

Jste hubení

Štíhlejší lidé mají lepší kognitivní výsledky, tvrdí studie z roku 2006, která v průběhu pěti let zkoumala inteligenci 2200 lidí. Podle jiné studie ze stejného roku 11leté děti, které měli horší výsledky ve verbálních a nonverbálních testech, budou ve 40 pravděpodobněji obézními. Tyto výsledky je třeba číst v širším sociokulturním kontextu – chytřejší lidé pravděpodobněji dosáhnou lepší práce, při níž budou mít větší čas a prostředky na péči o sebe.

Máte kočku

Studie 600 vysokoškolských studentů z roku 2014 zjistila, že ti lidé, kteří mají psa, jsou více společenští. Nicméně milovníci koček nemusí smutnit, protože podle studie vykazují lepší kognitivní schopnosti.

Byli jste kojeni 

V roce 2007 výzkumníci uskutečnili dvě rozsáhlé studie asi 3000 dětí z Británie a Nového Zélandu. Zjistili, že ty děti, které byly kojeny, mají vyšší IQ než ty, které nebyly – a to až o 7 bodů. Nicméně, tak tomu bylo jen pokud měly určitou verzi genu FADS2, který byl poměrně rovnoměrně rozprostřen mezi dětmi, které byly i nebyly kojeny.

Používáte rekreační drogy

Podle studie z roku 2012 zkoumající více než 6000 Britů narozených v roce 1958 je přímá souvislost mezi vysokým IQ v dětství a pozdějším používáním nelegálních drog v dospělosti. Chytřejší jedenáctileté děti častěji braly o 31 let později nelegální drogy, tvrdí studie.

Jste levorucí

Levá ruka bývá v mnoha kulturách démonizována a považována za nečistou a tu špatnou. Leváci však nemusí proklínat matku přírodu, že nejsou jako zbytek společnosti. Vykazují totiž větší kreativitu a jsou schopnější v kombinování objektů novátorským způsobem.

Jste vysocí

Podle studie Princetonské univerzity z roku 2008 vyšší tříleté děti, tj. ještě předtím, než jsou  jakkoliv ovlivněny školou, dosahují mnohem lepších výsledků v kognitivních testech. Vyšší lidé pak v dospělosti vydělají více peněz.    

Pravidelně pijete alkohol

Evoluční psycholog Satoshi Kanazawa a jeho kolegové zjistili, že mezi ti Britové a Američané, kteří v testech na IQ dosahovali vyšších výsledků jako děti, v dospělosti pili více alkoholu než ti, kteří dosahovali nižšího skóre.

Naučili jste se číst brzy

V roce 2012 výzkumníci analyzovali kognitivní schopnosti 2000 identických dvojčat a zjistili, že to, které začalo číst dříve, dosahovalo lepších výsledků.

Hodně se znepokojujete

Podle jedné psychologické studie z roku 2010 vykazovali lidé, které mají více starostí, lepší výsledky v testech verbální inteligence. Nicméně, ti, kteří se příliš neznepokojovali, měli lepší výsledky v testech nonverbální inteligence.

Jste zábavní

Jedna studie požádala 400 studentů psychologie, aby po testech inteligence přišli s několika titulky pro karikatury listu New Yorker. Nezávislý recenzenti je potom přezkoumali. Studie zjistila, že lidé, kteří dosahovali lepších výsledků v testech, měli též vtipnější titulky.

Jste zvídaví

Tomáš Chamorro-Premuzi, profesor obchodní psychologie lidé s větším kvocientem zvídavosti více investovali do získávání znalostí v průběhu času, zejména ve formálních oblastech vzdělávání, jako je věda a umění. Tyto intelektuální investice hrají významnou roli v kognitivním růstu.

Jste nepořádní

Inteligent zvládá chaos, zní staré pořekadlo. Vědecké studie to potvrzují. Např. jedna studie publikovaná v odborném časopise Psychological Science zjistila, že lidé v neuklizených místnostech vykazovali větší míru kreativity než ti z uklizených místností.

Měli jste sex až po střední škole

Studie University of North Carolina Chapel Hill zkoumající inteligenční potenciál 12 000 dospívajících od 7. do 12. ročníku došla k zajímavému závěru. Ti s vyšší inteligencí byli častěji panicové a panny a taktéž bylo u nich méně pravděpodobné, že se budou romanticky držet za ruce s partnerem či se s ním líbat.

Jste noční sovy

Podle jedné studie zveřejněné v oficiálním žurnálu International Society for the Study of Individual Differences jsou lidé, kteří ponocují, inteligentnější než ranní ptáci zřejmě kvůli evoluci, kdy noční aktivity byly vzácnější. Inteligentní lidé dle vědců si častěji osvojují evolučně novátorské hodnoty a preference.  

Nemusíte se až tak tvrdě snažit

Ačkoliv se tvrdí, že úspěch je v 90% o tvrdé práci a jen v 10% o talentu, podle vědců to není zcela tak. Podle studie vědců z Vanderbiltovy univerzity z roku 2006 jedinci ve věku 12 let, kteří měli 99,9 percentil pro intelektuální schopnosti vykazovali třikrát až pětkrát pravděpodobnost, že dosáhnout doktorátu, publikují ve vědeckém časopise či vydají patent než ti, kteří měli 99,1 percentil pro intelektuální schopnosti. Talent je tedy dost výrazným faktorem vědeckého úspěchu.

reklama