reklama

Doktorka Annie Wertz a její kolegyně Karen Wynn provedly testy na 47 dětech, kterým bylo od 18 měsíců do osmi let. Děti prokázaly naprostou neochotu jíst cokoli „zeleného". V další části pokusu si děti hrály s různými předměty. Některé vyrobil člověk (klasické hračky), jiné byly přírodního původu (různé květiny). I zde se ukázálo, že děti ignorovaly přírodu, žádné z nich nevzalo do ruky rostlinu či cokoli, co by ji připomínalo.

A co z toho plyne? Dle názoru vědců naši potomci možná nevědomky využívají základní instinkt předků – dělat vše pro přežití. Podvědomě se tedy vyhýbají všemu, co by mohlo být jedovaté. I ty nejmenší děti nejspíš vědí, že by se mohly náhodou dotknout něčeho ohrožující život nebo dokonce sníst rostlinný toxin.

V průběhu evoluce byly rostliny všude kolem člověka a jak známo, mnohé jsou jedovaté. Zvířecí i lidská mláďata v sobě stále mají zakódovaný strach z možné otravy. Můžete si všimnout, že třeba ani telata na pastvě nespasou automaticky vše, i ona jsou "vybíravá". Přikazuje jim to instinkt.

Výše zmíněné psycholožky se domnívají, že výsledky studie lze aplikovat i do dnešní doby, kdy se rodiče marně snaží do dětí dostat něco „zeleného". „Zkuste proto dětem nabídnout takové druhy zeleniny, které na první pohled nepřipomínají rostliny. Vyhněte se především čerstvé listové zelenině," zní rada na závěr.

reklama