Děti, které se narodí matkám, které v těhotenství kouřily, mají tendenci být menšího vzrůstu, mívají oslabenou funkci plic a je u nich obecně větší výskyt zdravotních problémů, než je tomu u ostatních dětí. Když tyto děti dospějí, projevují se u nich různé poruchy chování a další zdravotní problémy – například astma nebo závislost na nikotinu.

Nová studie, nejrozsáhlejší svého druhu, se pokusila zjistit, zdali mohou kouřící matky ovlivnit i DNA svých budoucích dětí. Výzkumníci odebrali krev 889 dětí hned po narození, z tohoto počtu porodů přibližně třetina matek nahlásila, že v průběhu těhotenství kouřila. Tým vědců se potom v krvi novorozenců snažil najít stopy methylu, který představuje jednu z mnoha možných mutací DNA.

Výsledky této rozsáhlé práce potvrzují to, co už prokázaly studie menšího kalibru. U dětí, které se narodily kuřačkám, byly prokázány změny na úrovni DNA, které se u ostatních zkoumaných novorozeňat nevyskytovaly. Poškozené geny zahrnovaly například ty, které jsou spojovány s vývojem plodů, geny, které souvisí se závislostí na nikotinu a zároveň i se schopností přestat kouřit.

Stále však zůstávají jisté otázky – změny, které byly u dětí kuřaček pozorovány, nemusí být trvalé. Dalším důležitým otazníkem je to, že pokud může kouření v průběhu těhotenství způsobit změny na úrovni DNA, mohlo by podobný efekt mít i vystavení matky různým jiným chemikáliím, které se vyskytují v našem ovzduší, v jídle a v našich domovech.