reklama

Zpráva vládou oblíbeného think-tanku vyšla předtím než má být začátkem příštího týdne zahájeno vládou pověřené šetření integrace a soudržnosti komunity v Británii. Svá zjištění zakládá na průzkumu veřejného mínění uspořádaného ICM, sestávajícího z rozhovorů s 300 lidmi a který je považován za doposud nejkomplexnější průzkum názorů britských muslimů.

Policy Exchange tvrdí, že britští muslimové žijí v průměru o něco více separátně než jiné významné menšiny, nicméně 53% z nich má chuť se více integrovat s ne-muslimy ve všech aspektech života. Podle Davida Goodharta, spolu-autora zprávy a vedoucího imigrační a integrační sekce think-tanku, jsou oblastmi této separace sousedství , školy, chybějící zapojení žen do pracovního procesu a separace se též projevuje v termínech kulturních a náboženských postojů.

Podle think-tanku je hluboce znepokojivé, v jaké míře britští muslimové podléhají konspiračním teoriím. 31% dotazových muslimů věří, že americká vláda byla zodpovědná za jedenácté září, přičemž dalších 7% z toho obviňuje Židy. Jen 4% dotázaných tvrdí, že viníkem byla al-Kajdá. Na dotaz, co by dělali, kdyby věděli o někom, kdo je zapleten s lidmi podporujícími terorismus v Sýrii,  jen 52% dotázaných odpovědělo, že by šli na policii. 

Think-tank taktéž zdůrazňuje zjištění, podle kterých britští muslimové v rozhovorech častěji odsuzovali akty politického násilí a terorismu než zbytek populace, ale jeden ze čtyř britských muslimů tvrdil, že „extrémistické názory neexistují." Nicméně, autoři zprávy vidí jako pozitivní fakt, že 93% britských muslimů má silnou náklonnost k Británii a jejich postoje v řadě otázek typu národní zdravotní služba, nezaměstnanost a imigrace jsou obecně v souladu se zbytkem populace.

Zprávu Policy Exchange ostře kritizuje MCB. Podle MCB zpráva působí, jako kdyby sledovala určitou agendu, podle které muslimové jsou nesamostatní, nebezpeční a závislí na podpoře, a pouze poskytuje další „krmivo pro nespočet titulků démonizujících muslimy."

MCB též vyjadřuje znepokojení nad vysokým počtem muslimů věřících v konspirační teorie. Dodává však, že to je v linii se širší britskou společností (40% vs. 37%) a nedůvěra v oficiální verzi 11.září je mezi britskými muslimy v poměru, který je stejný či podobně vysoký jako mezi americkými obyvateli dotázaných na toto téma. MCB uvedla, že důkladně prodiskutuje tyto „znepokojivé názory" a podnikne kroky na jejich účinné zpochybnění.

Podle Khalida Mahmooda z Labouristické strany však výsledky průzkumu ukazují, že MCB a podobné organizace mají malou podporu mezi muslimy. Vláda by si měla uvědomit, že jejich názory představují pouze „dílčí požadavky těch na okraji britského muslimského života," tvrdí Manhood. I on je vyjadřuje obavu z toho, že tak vysoké procento muslimů důvěřuje divokým a bizarním teoriím o „temných silách", které usilují o zničení muslimů.

reklama