reklama

Mezinárodní tým výzkumníků, vedený Milanem Obaidim ze švédské univerzity v Uppsale, provedl dva průzkumy. Ty ukazují, že nejvíce extrémní jsou muslimové, kteří se narodili v Evropě a kteří nikdy nežili mimo tento kontinent. Právě je často rozzuří to, jak je zacházeno s muslimy v zahraničí, že kvůli tomu zvažují provedení násilných činů.

Výzkumníci porovnali postoje muslimů narozených v Dánsku se zahraničními přistěhovalci, kteří žili v konfliktních zónách během západních vojenských operací. Zabývali se tím, jak se sami muslimové identifikují a také skupinovým hněvem a vnímáním západních vojenských zásahů ve většinově muslimských zemích. Zaměřili se také na tendence k násilí a jejich nenásilné úmysly bránit nebo podporovat islám a jiné muslimy.

Ve srovnání s muslimskými přistěhovalci muslimové z Dánska vykazovali vyšší skóre ve většině ukazatelů násilí a silněji se také identifikovali s muslimy po celém světě. Muslimové, kteří se narodili v Dánsku, „považují západní zahraniční politiku za nespravedlivější, cítí více hněvu a projevují silnější záměry podporovat muslimy nenásilnými prostředky", píše v dokumentu. Uvádí se v něm také, že hněv může znamenat podporu násilí.

Výzkumní pracovníci uvedli, že výsledek je „zarážející vzhledem k tomu, že je diametrálně odlišný od toho, co by se dalo očekávat z jejich osobních zážitků", ale zároveň také uvedli, že zjištění jsou „v souladu s jinými tvrzeními, že evropští muslimové druhé a třetí generace silně bojují s krizemi identity, pocity odcizení, diskriminace a hněvu“.

„Nedávné studie ukazují, že v důsledku vnímané diskriminace se muslimové oddělují více od hostitelských společností ve srovnání se srovnatelnými menšinami náležejícími k jiným náboženstvím, a zdá se, že tento účinek je pro muslimy druhé a třetí generace větší," uvádí se v textu.

Muslimové, kteří se stěhovali do Dánska, jsou méně naštvaní na hostitelskou společnost a jinak vnímají celosvětová provinění ze strany Západu, tvrdí vědci. Podle nich je možné, že tato skupina zjistila, že „je snadnější ocenit, že Dánsko nabídlo jejich rodinám nový domov, A následně se cítí méně znepokojeni.“

12 komentářů (Poslední 02.08. 11:11) Napište svůj názor

reklama