reklama

I v jiných zemích mohou homosexuálové uzavírat sňatky, ale jen v některých částech, například v určitých státech Mexika.

Další země pak umožňují registrované partnerství osob stejného pohlaví. První z nich se v roce 1989 stalo Dánsko. ČR uzákonila registrované partnerství v červenci 2006. První postsovětskou zemí, která povolila alespoň registrované partnerství, se v roce 2014 stalo Estonsko.

Jako první umožnilo sňatky homosexuálních párů v roce 2001 Nizozemsko. Od té doby uzákonily homosexuální sňatky další evropské země: Belgie, Španělsko, Norsko, Švédsko, Portugalsko, Island, Dánsko, Francie, Británie (s výjimkou Severního Irska, které umožňuje registrované partnerství), Lucembursko, Irsko (po referendu), Finsko, Německo a Malta. V Rakousku budou moci homosexuálové uzavírat manželství od roku 2019. Slovinsko naopak v roce 2015 uzákonění sňatků homosexuálů v referendu odmítlo.

Mimo Evropu sňatky osob stejného pohlaví na celostátní úrovni umožňují Argentina (v roce 2010 jako první latinskoamerická země), Brazílie, Bolívie, Kanada, Nový Zéland, Uruguay, USA a nově i Austrálie. Tam se nejprve pro sňatky homosexuálních párů vyslovili Australané v listopadovém referendu (souhlas vyslovilo skoro 62 procent zúčastněných voličů), počátkem prosince zákon umožňující homosexuálům uzavírat manželství schválil parlament a 8. prosince zákon podepsal guvernér Peter Cosgrove.

V roce 2006 uzákonila homosexuální sňatky jako první a dosud jediná země Afriky Jihoafrická republika (JAR). V Africe má podle odhadů organizací na ochranu práv homosexuálů 34 zemí zákony, které zakazují či trestají homosexualitu.

V USA rozhodl o právu uzavírat sňatky mezi homosexuály a lesbičkami Nejvyšší soud v červnu 2015. Do té doby sňatky osob stejného pohlaví umožňovalo 36 amerických států. Po verdiktu nejvyšší soudní instance muselo od jejich zákazů upustit i zbylých 14 států na jihu a jihozápadě USA, poslední z nich tak učinil v roce 2016. Rozhodnutí soudu se netýká indiánských rezervací.

Loni v květnu podpořil manželství párů stejného pohlaví ústavní soud na Tchaj-wanu, který se tak stane první asijskou zemí, kde budou sňatky osob stejného pohlaví legalizovány.

reklama