reklama

„Zásady jsou formulovány například tak, že rozšiřují možnost udělování lehčích trestů za nelegální překročení hranic. Navrhují také, aby každá země na světě zjednodušila a urychlila správní postupy - jinými slovy, že máme omezit prověřování cizinců, kteří chtějí vstoupit do naší země. nebo že by se na těchto postupech měly podílet nevládní organizace,“ vysvětloval Orbán v maďarském rádiu Kossuth.

„Maďarsko má s nevládními organizacemi spíše špatné zkušenosti: všechny falešné organizace, které se zabývají migrací, krmí ruka George Sorose," dodal.

„Mimochodem, to, co dnes víme o textu dohody, protože ona ještě nebyla oficiálně vydána, vypadá, jako by to bylo okopírováno ze Sorosova plánu, je to v úplně stejném duchu,“ zlobí se maďarský premiér.

„Většina aktivit v oblasti migrace by se měla převést na organizace občanské společnosti. Bůh chraň Maďarsko před takovým nápadem!“ hřímal v rozhovoru Orbán. Ten už v před několika dny dal jasně najevo, že se návrh dohody o migraci bude dramaticky změnit, jinak se do něj Budapešť nezapojí.

„Globální organizace [jako OSN] považuje za svou úlohu organizovat tok lidí po celém světě místo toho, aby zvyšovaly povědomí o nebezpečí, které se spolu s tímto tokem objevuje," uvedl.

„Domníváme se, že je to nebezpečný jev: nemohu si vzpomenout na masový pohyb populace v dějinách lidstva, který nepředstavoval vážné nebezpečí pro mnohé země. Ale místo vydání varování OSN podporuje organizace, které uskutečňují a zjednodušují migraci. Existují země, které si - stejně jako my - myslí, že globální uznání migrace jako základního lidského práva je pro mnohé země extrémně nebezpečné,“ dodal premiér.

reklama