reklama

V chovu se původně nacházelo 30 slepic. V neděli chovatel nahlásil krajské veterinární správě úhyn deseti kusů, přičemž bylo zahájeno šetření a přijata předběžná opatření. Slepice vykazovaly klinické příznaky nemoci, následné vyšetření potvrdilo ptačí chřipku H5N1.

"Zbývající drůbež v chovu bude utracena a následně bude provedena desinfekce odbornou firmou. Krajská veterinární správa podobně jako v případě posledního loňského ohniska na Kladensku využije možnost danou nedávnou změnou evropské legislativy. Nevymezí okolo zasaženého chovu uzavřená pásma a v nich nebude vyhlašovat mimořádná veterinární opatření," řekl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Zasažený malochov splňuje podmínky pro použití výjimky. Tou hlavní je skutečnost, že chovatel neuvádí drůbež ani její produkty na trh, což znamená, že riziko šíření nákazy z daného chovu je minimální. Česká republika by navíc neměla ztratit oficiální status země prosté ptačí chřipky důležitý pro mezinárodní obchod s drůbeží a jejími produkty. Krajská veterinární správa bude nákazovou situaci v oblasti bedlivě monitorovat. Ve spolupráci s hasiči bude o situaci informovat chovatele a obce v oblasti.

"Chtěl bych velmi apelovat na chovatele drůbeže, že důsledné dodržování pravidel biologické bezpečnosti je jedinou účelnou ochrannou proti zavlečení této nebezpečné nákazy do chovu," dodal ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).