reklama

Spojené království dnes opouští Evropskou unii. Do konce letošního roku ale podle resortu práce v zaměstnávání a sociálním zabezpečení platí dosavadní unijní pravidla.

"Občané ČR, kteří budou chtít nadále žít ve Spojeném království po 30. červnu 2021, se musí zaregistrovat v ´EU Settlement Scheme´. V případě kladného vyřízení žádosti získají status usedlíka nebo předběžný status usedlíka," uvedlo ministerstvo. Registrovat se nemusí jen lidé, kteří mají v Británii neomezené povolení k pobytu.

Podrobné informace v češtině zveřejnila na webu britská vláda. Registrace už je otevřená. Postavení usedlíka podle posledních údajů britské vlády získalo zatím 33.000 českých přistěhovalců. Podle velvyslance ČR v Londýně Libora Sečky by to podle odhadů mohla být polovina české komunity.

Předběžné postavení usedlíka může mít ten, kdo ve Spojeném království žije méně než pět let. Platí to pro lidi, kteří se přistěhují do konce letošního roku. Status usedlíka naopak úřady přiznají tomu, kdo je v zemi přes pět let. Předběžní a stálí usedlíci mohou v Británii pracovat a studovat, využívat státní zdravotnictví, získat dávky a podpory a bez omezení cestovat do zahraničí. Do země mohou přivézt i své příbuzné.

K registraci je nutný občanský průkaz či pas a digitální fotografie obličeje. Doložit se musí také pobyt v zemi, a to třeba přes číslo národního pojištění (NIN). Další potřebné doklady si případně vyžádá britské ministerstvo vnitra.

Trvalí usedlíci budou moci opustit ostrovy až na pět let, o svůj status ale nepřijdou. Předběžní usedlíci budou moci odjet až na dva roky.

Potomci usedlíků, kteří se v Británii narodí, získají automaticky britské občanství. Ve Spojeném království narozené děti předběžných usedlíků budou mít stejný status jako jejich rodiče.

Pro Brity, kteří letos přijedou do Česka, platí do konce roku stejná pravidla jako pro lidi ze zemí EU. K pobytu, práci či studiu tak nepotřebují žádné povolení. Mohou mít veřejné zdravotní pojištění či získat dávky.

"V přechodném období (do konce letošního roku) by měla být sjednána smlouva o budoucím vztahu mezi EU a Spojeným královstvím. Bylo by vhodné, aby obsahovala také ustanovení upravující ochranu sociálních nároků osob, v budoucnu migrujících mezi Spojeným královstvím a zeměmi EU," uvedlo ministerstvo práce. Jeho tiskové oddělení podotklo, že zatím ale není jasné, jak bude případná smlouva vypadat a co bude obsahovat.

reklama