Nová zjištění potvrzují závěry dřívějšího výzkumu založeného na datech z období mezí 14. a 25. březnem. Nyní vědci z nizozemského meteorologického úřadu KNMI analyzovali údaje shromažďované od 13. března do 13. dubna a průměrné hodnoty porovnávali s těmi z jara 2019. Experti v propočtech zohledňují koncentrace oxidu dusičitého za delší časové úseky, aby do výsledků co nejméně promlouvaly výkyvy způsobené lidskou činností a počasím.

I při práci s daty z celého měsíce autoři výzkumu upozorňují na možné nepřesnosti, pokles v míře znečištění je nicméně nezpochybnitelný. V ovzduší nad Madridem je údajně v meziročním srovnání přibližně o 48 procent méně oxidu dusičitého a podobné jsou výsledky u Říma a Milánu. Nad Paříží dokonce podle nizozemských expertů koncentrace klesla asi o 54 procent.

Zmíněný plyn vzniká při provozu elektráren a dalších průmyslových zařízení a produkují jej také spalovací motory. Výskyt oxidu dusičitého může mít značné negativní důsledky pro veřejné zdraví, zvyšuje pravděpodobnost, že se u obyvatel objeví potíže s dýcháním, vysvětluje ESA.

Nová zjištění ESA o poklesu koncentrace se týkají období, kdy Itálie, Španělsko, Francie a další evropské země zaváděly dosud stále platná plošná omezení v souvislosti se šířením koronaviru. Itálie celostátní karanténu zavedla ještě v první polovině března, krátce nato vyhlásily podobná opatření vlády v dalších státech včetně Česka. Společenský život v mnoha evropských metropolích se v březnu prakticky zastavil, továrny přerušily výrobu a provoz hromadné dopravy spadl na zlomek běžné úrovně.

Karanténní opatření zůstanou v Evropě v platnosti i v následujících týdnech a ESA uvádí, že tým z KNMI bude nadále situaci monitorovat. Cílem je podrobně popsat také vývoj v severněji položených zemích, kde je míra znečištění v důsledku počasí proměnlivější.