reklama

Od osobních pohovorů upustily policejní složky na celostátní úrovni během pandemie v rámci nouzových opatření. Většina policejních sborů se k nim vrátila kvůli několika skandálům, kdy rekruti nebyli řádně prověřováni.

Bývalý policista Brendan O'Brien, který vede poradenskou společnost Bluelight, uvedl, že mnoho policejních sborů nyní trvá na tom, aby nováčci byli podrobeni "grilování" policistou a někým z personálního oddělení. "Budou na ně tlačit a zkoušet je, jaká je jejich motivace stát se policistou, jak si mohou vybudovat důvěru a zda budou výzvou pro kolegy," řekl O'Brien.

Metropolitní policie však žádný takový požadavek nemá. Uchazeči procházejí národním on-line hodnotícím centrem a poté se zúčastní osobní akce zahrnující dvě sezení s hraním rolí. Předtím, než příslušné oddělení prověří jejich minulost, projdou lékařským vyšetřením a testem fyzické způsobilosti.

Poté, co se na ni obrátil deník The Times, metropolitní policie uvedla, že v letošním roce znovu zavede prvek osobního pohovoru. Za posledních pět let přijala více než 4000 policistů.

Nábor příslušníků metropolitní policie je pod větším drobnohledem než kdykoli předtím poté, co se jeden z policistů přiznal, že během téměř dvou desetiletí ve službě spáchal 24 znásilnění, zatímco jeho kolegové propásli šanci ho zastavit.

Policejní složky obdržely řadu stížností na jeho chování v průběhu dvou desetiletí, ale nebyla přijata žádná opatření. Nakonec byl suspendován v roce 2021, kdy byl obviněn ze znásilnění, což přimělo další oběti, aby se přihlásily.

O'Brien uvedl, že on-line hodnocení, které se používá v celé Anglii a Walesu, bylo jednoduché a že budoucí rekruti nebyli řádně dotazováni na to, proč se chtějí stát policisty.

"Nadále rozvíjíme naše procesy, abychom zajistili jejich efektivitu, ale hlavně abychom zajistili nábor těch nejlepších z nejlepších pro Londýn. Za tímto účelem je každý uchazeč nejprve on´-line posouzen, aby bylo zajištěno, že splňuje naše standardy. Ti, kteří je nesplňují, nepostoupí dále," uvedla v reakci mluvčí londýnské policie.

"Uchazeče, kteří v této fázi uspějí, hodnotíme osobně a posuzujeme jejich reakce v několika scénářích. Ještě letos zde zavedeme další hodnocení, při kterém budou uchazeči rovněž osobně vyzváni k pohovoru a hodnoceni podle našich hodnot, kterými jsou integrita, soucit, odvaha, profesionalita a respekt," dodala.