"Po desetiletích opomíjení a nedostatečném financování péče o duševní zdraví dopadá nyní pandemie covidu-19 na rodiny a společnosti s dalším psychickým náporem," řekl ve středu Guterres. Jako příklady koronavirových

dopadů zmínil zármutek nad úmrtím bližních, otřes po ztrátě pracovního místa, izolaci, omezení pohybu, potíže s fungováním rodiny a nejistotu a strach z budoucnosti.

Nejvíce pomoc podle Guterrese potřebují zdravotníci z první linie boje proti pandemii, pečovatelé, starší lidé, dospívající mládež, mladí lidé, lidé s dřívějšími psychickými problémy a také ti, kteří jsou oběťmi ozbrojených konfliktů a krizí.

"Péče o duševní zdraví je základní částí všech reakcí vlád na covid-19," uvedl generální tajemník. "Musí být rozšířeny a dostatečně financovány,," dodal.

OSN varovala, že pandemie narušila duševní blaho celých společností a že je v dlouhodobém horizontu nutné počítat s nárůstem vážných psychických potíží obyvatel. Pokud země nezareagují, vyústí nynější situace v rozsáhlou krizi nejen psychického, ale i fyzického zdraví.

reklama