reklama

Od poloviny října je podle dostupných informací ze severu Číny hlášen nárůst chřipkových onemocnění ve srovnání s předchozími třemi roky. V úterý 21. listopadu se v médiích objevily první zmínky o případech zápalu plic u dětí, aniž by v tu chvíli bylo jasné, zdali to nějak souvisí s celkovým nárůstem nemocnosti v zemi.

Světová zdravotnická organizace (WHO) se následujícího dne obrátila na Čínu, kterou požádala o další informace v rámci mechanismu mezinárodních zdravotních předpisů. Uvedla také, že je v kontaktu s čínskými lékaři a vědci. Na čtvrtek pak svolala konferenci s čínskými zdravotnickými orgány.

Ukázalo se, že nárůst vyšetření a hospitalizací dětí kvůli zápalu plic způsobeným bakterií Mycoplasma pneumoniae je evidován už od května. Bakterie cílí zejména na malé děti, nákaza se u nich projevuje bolestí v krku, únavou a dlouhotrvajícím kašlem. V závažných případech se situace vyvine až k zápalu plic.

Obecný nárůst nemocnosti v Číně souvisí podle expertů se zrušením koronavirových opatření, která platila v době pandemie covidu-19. S podobnými vlnami respiračních nemocí se potýkají i jiné země, včetně České republiky.

Čínské úřady informovaly WHO, že nevnímají změny v závažnosti a projevech onemocnění, přičemž nebyly odhaleny ani jakékoliv neobvyklé či nové patogeny. Zatím podle nich nedochází ani k překročení kapacity zdravotnického systému. Světová zdravotnická organizace hodlá situaci nadále monitorovat ve spolupráci s Čínou.