WHO se obává, že unáhlené zavádění neotestovaných systémů může vést k chybám ze strany zdravotníků či újmě pacientů. Hrozí i ztráta důvěry v umělou inteligenci, přičemž organizace si je vědoma možných dlouhodobých přínosů této technologie.

Podle WHO je třeba větší opatrnosti. Nejen státy proto vyzvala, aby systémy pracující s umělou inteligencí podrobila testování, než dojde k jejich zavedení do zdravotnictví, kde mohou sloužit jako rádci.

Problém představují i chatboti využívající AI. Podle WHO nemusí poskytovat fakticky správné odpovědi, které přesto mohou na uživatele působit fundovaně. Znepokojující je i jejich nakládaní s osobními údaji uživatelů.

reklama