reklama

Obchodník, který nabízí zdarma přístup k wi-fi síti, není odpovědný za porušení autorských práv, jehož se dopustil uživatel tohoto bezdrátového spojení, konstatoval Soudní dvůr Evropské unie.

"Směrnice však nebrání tomu, aby se nositel práv u vnitrostátního soudního nebo správního orgánu domáhal toho, aby bylo takovému poskytovateli nařízeno ukončit veškeré porušování autorských práv, jehož se dopouští jeho zákazníci, nebo takovému porušení předcházet," stojí v prohlášení.

O vyjádření soudu EU požádal zemský soud v Mnichově. V roce 2010 bylo prostřednictvím nezabezpečené sítě, kterou obchodník nabízel, veřejnosti protiprávně nabídnuto ke stažení hudební dílo, k němuž má autorská práva Sony. Tento zábavní gigant se domnívá, že za to vedoucí obchodu se světelnou a zvukovou technikou Tobias Mc Fadden nese odpovědnost.

Mnichovský soud musí kauzu se Sony rozhodnout v souladu s rozhodnutím Soudního dvora. Verdikt je stejně tak závazný pro ostatní vnitrostátní soudy, které v zemích EU případně budou projednávat podobný problém.

Vyžádání podobných vyjádření Soudního dvora EU slouží k zajištění jednotného výkladu a provádění unijního práva. České soudy od vstupu do unie položily kolem 50 těchto takzvaných předběžných otázek.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama