Inspektoři dle webu szpi.cz provedli celkem 179 kontrol u 125 prodejců, kde kontrolovali náležité označení nebalených potravin. To zahrnuje uvedení snadno čitelného údaje v těsné blízkosti nabízené potraviny obsahující mj. název potraviny, obchodní název a adresu sídla výrobce, informaci o třídě jakosti, zemi původu, přítomnosti alergenních složek a datu použitelnosti nebo minimální trvanlivosti.

"Nedostatky byly zjištěny v 60 případech (33,7%), kdy došlo k porušení jednoho či více zákonných požadavků," sdělil Pavel Kopřiva, mluvčí inspekce.

Nejčastěji inspektoři zjistili chybějící údaje o výrobci, obchodním názvu a adrese sídla výrobce (88% zjištění) a neuvedení úplného nebo zákonného názvu potraviny (67%). Ve 40 případech (67%) nebyly uvedeny informace o látkách nebo produktech vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost a ve 24 případech (40%) chyběly informace o datu spotřeby nebo minimální trvanlivosti. V 5 případech absentoval údaj o obsaženém sladidle.

S kontrolovanými osobami Inspekce zahájí správní řízení o uložení sankce a kontrole tohoto segmentu bude SZPI nadále věnovat pozornost.