reklama

"Předpokládaný růst tempa výrobní činnosti v průmyslu a především očekávané zlepšení poptávky a ekonomické situace podniků v odvětvích obchodu a služeb, motivované zřejmě avizovaným postupným rozvolňováním ekonomiky, byly zdaleka nejvýznamnějšími faktory růstu dubnové důvěry podnikatelů,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Indikátor důvěry podnikatelů se zvýšil proti březnu o 7,1 bodu na 94,8 bodu, pesimismus mezi podnikateli narostl jen ve stavebnictví. U spotřebitelů důvěra stoupla o 9,9 bodu na 93,9 bodu. Proti loňskému dubnu, kdy se naplno projevily dopady první vlny pandemie koronaviru, je důvěra vyšší.

V průmyslu v dubnu důvěra stoupla o 6,9 bodu na 102,3 bodu, přičemž nad stovkou byl indikátor naposledy v listopadu 2018 a vyšší než nyní byl před třemi roky. Zvýšil se především podíl podnikatelů očekávajících v příštích třech měsících růst tempa výroby a snížil se podíl těch, kteří hodnotí poptávku jako nedostatečnou. Za hlavní bariéry růstu produkce označilo 30 procent podniků nedostatečnou poptávku, nedostatek materiálu a zařízení limituje 24 procent podniků. "Nedostatek materiálu a zařízení označilo za hlavní bariéru růstu produkce vůbec největší procento respondentů od počátku sledování," zdůraznila Silvie Vyplašilová z ČSÚ.

Využití výrobních kapacit podniků ve zpracovatelském průmyslu v dubnu dosáhlo téměř 85 procent, což je o něco méně než v předchozím čtvrtletí. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 12 měsíců. Podniky ve zpracovatelském průmyslu letos očekávají růst investic o zhruba 11 procent po loňském poklesu o 15 procent. "Očekávané investice by se v tomto roce měly týkat převážně obnovy stávajících výrobních zařízení a rozšíření výrobních kapacit. Méně už pak pořízení nových technologií," uvedla Vyplašilová.

Mezi podnikateli se snížila v dubnu důvěra jen ve stavebnictví, a to proti březnu o 5,5 bodu na 110,9 bodu. Proti loňskému dubnu je důvěra ve stavebnictví vyšší. Letos v dubnu se zvýšil podíl stavebníků považujících poptávku za nedostatečnou, zároveň se snížil podíl podnikatelů očekávajících, že v příštích třech měsících zvýší počet zaměstnanců.

Důvěra podnikatelů ve službách včetně bankovního sektoru stoupla o 8,6 bodu na 85,4 bodu, i v tomto případě je důvěra meziročně vyšší. O něco vyšší byla loni v září.

Mezi spotřebiteli se důvěra v ekonomiku po tříměsíčním poklesu zvýšila, proti březnu stoupla o 9,9 bodu na 93,9. Meziročně je vyšší, vrátila se na úroveň z loňského léta. Po třech měsících se snížil podíl spotřebitelů očekávajících v příštích 12 měsících zhoršení ekonomické situace. Obavy z růstu nezaměstnanosti sice poklesly, ale podíl spotřebitelů očekávajících její zvýšení zůstává vysoko nadprůměrný. Obavy spotřebitelů ze zhoršení vlastní finanční situace se oproti březnu téměř nezměnily, vzrostl ale počet respondentů, kteří předpokládají, že během 12 měsíců uspoří nějaké peníze. Obavy lidí z růstu cen jsou stále vysoké, uvedl ČSÚ.