Aféra Dieselgate vypukla v září 2015 a odhalila, že německá automobilka Volkswagen používala při laboratorním měření škodlivých emisí oxidů dusíku (NOx) podvodný software. Od září 2019 musí všechna nově vyrobená auta projít testováním v reálných podmínkách jízdy, uvedl server Evropa v datech.

“Zatím se zdá, že nové evropské automobily mají skutečně nižší emise zdravotně rizikových látek nejen na papíře, ale i v běžném provozu. Většina měření ale byla provedena na vybraných exemplářích relativně nových vozidel,” říká Michal Vojtíšek z Centra vozidel udržitelné mobility ČVUT v Praze.

V současné době je největším zdrojem emisí oxidů dusíku v EU silniční doprava. Zvyšuje koncentrace NOx v zalidněných oblastech a má tak přímý negativní vliv na velké množství lidí. Například ve městech jako je Praha a Brno dochází pravidelně k překročení ročního limitu pro koncentraci oxidu dusičitého.

“Na dálnici projede větší množství aut, ale zpravidla se pohybují plynule a v otevřeném terénu. Koncentrace znečišťujících látek tedy nejsou tak vysoké, jako když projíždí velké množství aut. Místa, kde se limit překračuje: Praha-Legerova, Brno-Úvoz, Brno-Svatoplukova a tak dále,“ řekl odborník na problematiku ovzduší Robert Skeřil.

Pro kvalitu ovzduší je ještě větším problémem vznik polétavého prachu. K jeho vzniku přispívají oxidy dusíku. „Za nejvíce rizikové považuji velmi jemné prachové částice. Ty, které jsou tak malé, že jsou okem neviditelné. Usazují se v plicích, odkud mohou pronikat do krevního oběhu, případně též mohou pronikat podél čichového nervu do mozku. Na tyto částice jsou často navázány polotěkavé organické látky, z nichž například některé polyaromatické uhlovodíky jsou vysoce karcinogenní. Na tyto emise se proto také vztahuje evropské testování automobilů,“ říká Michal Vojtíšek z ČVUT.

Největší škodu způsobují řidiči, kteří ze svých dieselových aut záměrně odstraňují filtry pevných částic, které nebezpečný prach zachytávají. Jezdit bez filtru je nelegální. V roce 2018 dostala česká policie větší pravomoci, aby mohla stav filtrů kontrolovat přímo na silnicích. Chybějící filtr dokáže odhalit speciální zařízení, které se zatím testuje v pilotních provozech.

Lepšímu ovzduší ve městě může pomoct rozvoj hromadné dopravy a moderních alternativních pohonů. Znečistění vzduch je největším rizikem pro lidské zdraví. V Česku způsobuje předčasné úmrtí asi 11 000 lidí ročně.