reklama

Zahraniční dluh České republiky klesá vytrvale už od druhého čtvrtletí roku 2020. Vývoj ve druhém čtvrtletí letošního roku určoval podle ČNB hlavně pokles zadluženosti v ostatních sektorech mimo vládní a bankovní sektor.

Na soukromý sektor ale stále připadá naprostá většina zahraničního dluhu země, a to přibližně tři čtvrtiny. Zbývající část tvoří závazky veřejného sektoru, které zahrnují kromě vládních dluhů i závazky soukromých subjektů garantované vládou a dluhy firem s většinovou účastí státu.

Pokles zadluženosti zaznamenal ve druhém čtvrtletí i vládní a bankovní sektor. Podíl samotného vládního sektoru na celkovém zahraničním dluhu Česka činil ke konci června 18,6 procenta a podíl bankovního sektoru 37,9 procenta.

Ve struktuře zahraničního dluhu podle instrumentů jsou nejvíce rozšířené formy dluhového financování vklady a dluhopisy, které činí 48,1 procenta celkového dluhu. Závazky s původní splatností delší než jeden rok představují 46,5 procenta dluhů.