reklama

"Je to zkušenost z některých akcí. Například loni 17. listopadu na Albertově, kde se konala akce úplně k jinému účelu než k připomenutí výročí. Navíc tam nebyli vpuštěni studenti s rektorem Univerzity Karlovy, aby položili květiny. Proto jsem navrhl, aby se nejenom na Albertově a Národní třídě, ale i na dalších místech, která jsou bytostně historicky svázána se státním svátkem, konkrétně ve Staré Boleslavi, na Velehradě a v Husinci, konala shromáždění pouze za účelem připomenutí daného státního svátku," řekl Českému rozhlasu.

"Aby se například nestalo, že by různá ultrapravicová uskupení zneužívala tyto svátky a vytěsňovala například vysoké školy, církve a podobně z oslav a připomenutí těchto státních svátků," dodal.

Podle něj lze pravomoc obecních úřadů snadno politicky zneužít. "Představte si, že úředník má svého politického nadřízeného, ten zjistí, že je výhodnější přemístit to shromáždění jinam, protože ho pořádá nějaký oponent nebo politická konkurence. Úředník tam pak umožní konání jiné akce. Myslím si, že jde o vážný zásah do shromažďovacího práva a do Listiny práv a svobod, protože to může být zneužito. Je to vždy aplikovatelné konkrétním úředníkem, který má svého politického nadřízeného. Možnost zneužití tady je," uvedl.

reklama