reklama

Návrhy úprav se už objevují ve sněmovním systému. Sněmovna ale bude při závěrečném schvalování normy hlasovat jen o těch, k nimž se poslanci přihlásí ve druhém čtení. Toto kolo projednávání předlohy dolní komora dosud nedokončila.

Ačkoli se má předloha vztahovat na všechny národní parky, poslanci nejvíce diskutují o Šumavě. Jihočeský poslanec Zahradník navrhuje vypustit ze zákona pasáž, podle níž je dlouhodobým cílem ochrany národních parků i "zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů", což podle něho v podstatě znamená bezzásahovost. Zahradník navíc chce, aby i v nejcennějších částech parků byly možné zásahy "za účelem ochrany, obnovy a podpory ekologické stability lesních ekosystémů", což může mířit na boj s kůrovcem.

Junkův návrh předpokládá, že přírodní zóna by musela tvořit v různých časových horizontech více než polovinu rozlohy národních parků. Například u Šumavy by se tohoto stavu muselo dosáhnout do 18 let. Už při prvním vymezení zón by území zařazené do nejcennější části Šumavy muselo tvořit nejméně 29 procent rozlohy parku.

"Nechceme-li pokračovat v současné praxi, kdy se například péče o Národní park Šumava mění s každým ministrem životního prostředí a novým ředitelem národního parku, měli bychom základní mantinely pro rozlohu a rozšiřování přírodní zóny v jednotlivých národních parcích stanovit zákonem," zdůvodnil návrh Junek. Chce taky, aby nejvíce chráněné přírodní zóny nebylo do budoucna možné přeřazovat do méně cenných zón. Předloha předpokládá celkem čtyři.

Junek taky chce, aby stát by nesměl v národních parcích prodávat žádné pozemky a aby se současné plochy určené pro možnou zástavbu směly rozšiřovat jen v takovém veřejném zájmu, který převažuje nad ochranou přírody.

Zahradník naopak požaduje zrušení předkupního práva státu i k pozemkům, které je možné podle územního plánu obcí zastavět, nejen k těm, které jsou v již zastavěném území. Další občanský demokrat Petr Bendl navrhuje zrušit předkupní právo státu na pozemky v národních parcích, v rezervacích a na územích přírodních památek úplně.

Druhé čtení vládní předlohy, jež podle podle ministerstva životního prostředí více otevře nejcennější přírodu národních parků šetrné turistice, by mohli poslanci dokončit na schůzi, která začne koncem května. Na stejné schůzi by poslanci mohli novelu zákona o ochraně přírody taky schvalovat.

reklama