reklama
Lucka Vondráčková bez peněz? Tohle už trochu přehání! - anotační obrázek
Lucka Vondráčková bez peněz? Tohle už trochu přehání!

ČSSD ve svém programu uvádí, že zmodernizuje vzdělávání na VŠ tak, aby reagovalo na změny ve společnosti, ekonomice i technologiích. Podle ANO, STAN, ODS a TOP 09 je proto třeba podporovat spolupráci univerzit s dalšími vědeckými institucemi a soukromým sektorem v průmyslu a posílit zapojení VŠ do aplikovaného výzkumu.

ODS, TOP 09 a STAN požadují, aby měly VŠ a výzkumné organizace garantovány peníze pro víceleté období, přičemž ODS by podpořila hlavně přírodovědné a technické obory. Podle TOP 09 a Pirátů by mělo být hlavním měřítkem v ohodnocení mezinárodní uznání.

ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL a STAN se v programech věnují problematice doktorandských stipendií. ČSSD by podpořila plnohodnotné zaměstnávání doktorandů na VŠ. Lidovci by stipendia zvýšili a zároveň snížili počet doktorandů. TOP 09 a STAN chtějí, aby lepší ohodnocení doktorandů záviselo na výsledcích jejich práce.

ČSSD, KSČM a KDU-ČSL navíc slibují další druhy stipendií. KSČM je pro poskytování státních sociálních stipendií a stipendií nejtalentovanějším studentům. Chce se také zasadit o kvalitnější koleje a menzy. KDU-ČSL zmiňuje vytvoření systému, který by umožňoval lepší skloubení mateřství a vysokoškolského studia.

Se zavedením školného na VŠ by souhlasila TOP 09. Poplatek by se podle ní měl využívat na stipendia pro talentované studenty z chudších rodin. Vedle toho ODS by zpřísnila poplatek při překročení standardní doby studia a Svoboda a přímá demokracie (SPD) zpoplatnila studia na VŠ pro cizince. ČSSD, ANO, lidovci, Zelení a komunisté jsou naopak proti změně bezplatného studia na první VŠ v případě dokončení v řádné době.

ANO chce podpořit možnost studovat na webu v hromadných otevřených online kurzech (MOOC).

Svoboda a přímá demokracie (SPD) ve svém programu tvrdí, že je v ČR nyní hodně vysokoškolsky vzdělaných lidí humanitního směru a naopak nedostatek techniků či řemeslníků.

Zelení jsou pro to, aby se při hodnocení VŠ zohledňoval počet studujících, výsledky výzkumu, uplatnění absolventů i kvalita výuky. Chtějí tak zrovnoprávnit financování společenskovědních a ostatních vysokoškolských oborů. Nesouhlasí ale s tím, aby VŠ přestaly patřit pod ministerstvo školství, pokud by vzniklo například nové ministerstvo pro vědu. Akademická hodnost docenta a profesora by se podle nich měla pojit s pracovním místem na dané škole, podobně jako je tomu například v USA.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama