reklama

O otevřeném dopise ministrovi školství informoval Jiří Langer z Ústavu speciálněpedagogických studií olomoucké pedagogické fakulty, který protest koordinuje.

Nový metodicky pokyn ministerstva platí od 5. října a upravuje požadavky studijních programů pro získání odborné kvalifikace speciálního pedagoga. "V době, kdy Česká republika investuje obrovské peníze do inkluze, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR likviduje svým postojem budoucí přípravu učitelů škol zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a snižuje kvalitu přípravy budoucích speciálních pedagogů, kteří jsou pro inkluzi naopak zcela zásadní," uvedl Langer.

Zavedení nové metodiky podle něj budoucím speciálním pedagogům prodlužuje studium o tři roky na osm let, což je déle než třeba studium medicíny. "Kvalifikovaným speciálním pedagogem-učitelem může být jen ten, kdo bude po absolutoriu pětiletého učitelství absolvovat další tříletý bakalářský obor zaměřený na speciální pedagogiku. Jen takový absolvent speciální pedagogiky je podle nově nastavených parametrů uplatnitelný a plně kvalifikovaný pro povolání speciálního pedagoga-učitele," poukázal Langer.

Platný metodický pokyn navíc prý likviduje reálnou možnost, že by někdo v tomto učitelském zaměření pokračoval v doktorském studiu, neboť takové studium může zahájit až absolvent magisterského programu zaměřeného na speciální pedagogiku. "Pokyn navíc ruší specializace v bakalářském studiu speciální pedagogiky, které dosud bakalářské programy běžně obsahovaly - vychovatelství, andragogika, dramaterapie či intervence, čímž zásadně ohrožuje kvalitu absolventů v oblasti sociálních služeb, jako jsou například střediska rané péče, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, ve které absolventi speciální pedagogiky často působí," doplnil Langer.

reklama