reklama

Podle úřadu spolek zadal v květnu a červnu inzerci v tištěných médiích, na internetu, na plakátovacích plochách i v rádiích, která naplňovala znaky volební kampaně. Šlo o sdělení v neprospěch kandidáta jednoho ze subjektů. Spolek ale před tím nepožádal o zápis do zvláštního registru úřadu.

Úřad spolku uložil za přestupek pokutu 26.000 korun, spolku hrozila pokuta až 100.000 korun. "Proti rozhodnutí úřadu nelze podat rozklad, ani jej přezkoumat v přezkumném řízení," uvedl předseda úřadu Vojtěch Weis.

V polovině listopadu uložil úřad 18 politickým stranám a hnutím kandidujícím v říjnových sněmovních volbách pokuty za 600.000 korun, podle úřadu nedodržely pravidla financování volební kampaně. Proti příkazům mohly podat odpor.

"Celkem sedm kandidujících subjektů odpor nepodalo a tím se rozhodnutí stalo pravomocným," uvedl předseda úřadu. Ze zbylých 11 subjektů jeden podle úřadu podal odpor opožděně, takže k němu úřad nebude přihlížet. Příkaz se tedy podle úřadu ruší v deseti případech a se subjekty pokračuje správní řízení.

reklama