reklama

S největší pravděpodobností ji odstranila radnice nebo magistrát vaší obce nebo města. Je to jednoduché řešení problému bezdomovectví. Logika je jednoduchá. Bezdomovec si nebude mít kde sednout nebo lehnout, a tak z místa odejde. Že mnohým z nich je fakticky jedno, kde složí kosti, a že i místo bez lavičky se mu může stát azylem, na to už moc nemyslí. To řeší potom.

Jak to řešení vypadá, ukazují mnohé vyhlášky ze Severních Čech, kde zakázali sezení na místech, která k tomu nebyla určená. Tedy na různých zídkách, zábradlích nebo na schodech v podchodech. Soudy naštěstí toto „moudro“ zrušily.

Podobné konání samozřejmě nikomu nepomáhá. Lidé bez domova už si nějaký kout najdou a těm s domovem leda otráví den, tím, že nenajdou místo k odpočinku. A pokud se již objeví městská policie a začne vyzývat či dokonce pokutovat bezdomovci jsou v klidu. Nic jim vzít nemohou, nic nemají a pokutu nezaplatí.

V druhé řadě je to faktické přiznání neschopnosti řešit problém s lidmi bez domova. Je daleko jednodušší tyto lidi vyhnat z veřejného prostoru než s nimi pracovat a pomoci jim znovu zapojit se do života. A není to právě málo lidí. Podle odhadů ministerstva sociálních věcí jich má být v České republice více než 68 500 bezdomovců.

Samozřejmě, že mezi touto masou lidí je spousta z těch, kteří si tento úděl vybrali dobrovolně a líbí se jim. Ale na druhou stranu je nepochybně velké množství těch, kteří se na ulici, kteří si svůj osud nevybrali. Zvláště alarmující je že více než 20 % z bezdomovců jsou lidé mladší 30 let. Často jsou to mladí lidé, kteří prošli dětskými domovy.

Samozřejmě, že tu pokusy o pomoc jsou ale výsledky jsou často rozpačité. V mnoha městech zavedli pro bezdomovce noclehárny, kde se za „regulační poplatek“ mezi 20 až 40 korunami mají možnost vyspat a umýt. Leč základní problém je, že ráno tito lidé znovu musí vyrazit do ulic. Navíc díky poplatku nejsou schopni podchytit všechny. Někteří na to prostě nemají.

Co odborníci doporučují jako nejúčinnější řešení? Lidé bez střechy nad hlavou by ji měli co nejdříve získat. Od toho se vše odvíjí.  Jakmile mají tito lidé kde bydlet, mohou začít žít a pracovat. To měl řešit zákon o sociálním bydlení. Z něho ovšem definitivně sešlo. Stejně tak jsou pro mnohé z nich problémem dluhy. Jak víme stále u nás nefunguje pořádně oddlužení. I to je důvod k bezdomovectví.

Nezavírejme nad tímto problémem oči. Mez bezdomovci je mnoho lidí, kteří tvrdili že se jim něco podobného nemůže stát. Zároveň řešení bezdomovectví je znakem vyspělé společnosti, která dokáže bližním v nesnázích pomoci. Společnost tak může získat mnoho lidí, kteří ji budou užiteční. Odpovědní by si měli uvědomit, že odstraňování laviček není řešení.  

reklama