reklama

„Orientovat se v neustále se měnící legislativě není vůbec jednoduché. Jsem velmi rád, že se to kolegům ze živnostenského odboru naší radnice daří, což potvrzuje i hodnocení Ministerstva průmyslu a obchodu a Středočeského kraje,“ říká primátor statutárního města Kladno Dan Jiránek pro Globe24.cz a dodává: „Naší prioritou je otevřený a přívětivý úřad, který občanům skutečně pomáhá. Chrání spotřebitele a podnikatelům usnadňuje orientaci v nepříliš jednoduchém systému.“

Živnostenský odbor kladenského magistrátu poskytuje spotřebitelům a podnikatelům služby, konzultace a poradenství z oblasti živnostenského zákona, spotřebitelské legislativy a dalších právních předpisů. Podnikatele rovněž kontroluje, loni provedl celkem 377 kontrol, kterým předcházelo na 493 místních šetření. Téměř ve 300 případech pracovníci magistrátu zjistili porušení živnostenského zákona, zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona o ochraně spotřebitele či zákona o cestovním ruchu. Následovalo přestupkové řízení s výsledky: 255 pokut za 238 500 korun.

Při kontrolách živnostenský odbor spolupracuje s městskou a státní policií, Českou obchodní inspekcí, krajskou hygienickou stanicí či veterinární správou. S posledně jmenovanou organizací se v roce 2018 uskutečnila rozsáhlá kontrolní akce zaměřená na chov psů. Jeden z podnikatelů totiž choval u svého rodinného domu téměř 200 psů. Veterinární správa při kontrole zjistila závažné porušení veterinárního zákona.

Snahou kladenského magistrátu je maximální pečlivost a kontrola. Živnostenskému odboru se tak loni mimo jiné podařilo odhalit neoprávněné podnikání bez živnostenského oprávnění nebo podnikání zahraniční fyzické osoby bez splnění podmínky pobytu na území ČR. V několika případech byl zjištěn i pokus o podvodné získání živnostenského oprávnění na neplatné dokumenty. Ve Středočeském kraji mají lidé k dispozici celkem 26 živnostenských úřadů. Mohou se na ně obrátit nejen kvůli registraci (zápisu) živnosti, ale také kvůli výpisu ze živnostenského rejstříku či nahlásit ukončení podnikání.