Vyplývá to z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který prověřil hospodaření MZV v letech 2016 až 2020. Ministerstvo podle kontrolorů řešení oddaluje nebo mění, což znamená i náklady navíc. Prověrka také zjistila, že resort při nákupu vozidel diskriminoval možné dodavatele. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.

NKÚ zkontroloval vzorek osmi stavebních akcí v hodnotě 225 milionů korun a čtyř akcí na pořízení 344 vozidel za téměř 300 milionů korun.

Vysokou ekonomickou zátěž pro státní rozpočet představuje podle kontrolorů například budova zastupitelského úřadu (ZÚ) v Berlíně. "MZV od roku 2006 využívá pouze 30 procent objektu, který je navíc ve špatném technickém stavu, což s sebou nese další výdaje navíc," uvedl NKÚ. Resort situaci řeší od roku 2000, v roce 2011 chtěl budovu prodat a za více než 400 milionů korun pořídit nové sídlo. V roce 2017 pak ale ministerstvo změnilo plány a navrhlo rekonstrukci stávajícího sídla za téměř 865 milionů korun, což schválila vláda. Ani po 21 letech však není otázka ZÚ v Berlíně vyřešena, podotkli kontroloři.

V havarijním stavu je budova Stálé mise ČR při OSN v New Yorku. "Prohlídky ukázaly, že v ní například padají okna, vyskytují se v ní myši a švábi či trpí poruchami elektroinstalace," popsali stav kontroloři. S rekonstrukcí objektu počítá MZV od roku 2013, nezačalo s ní ale, údržba a opravy přitom v letech 2016 až 2020 stály podle NKÚ 32 milionů korun.

V případě ZÚ ve Washingtonu MZV rozhodlo v roce 2007 s ohledem na havarijní stav budovy o stavbě nového objektu. V roce 2011 uvedlo, že výstavba nové budovy je oproti rekonstrukci výrazně efektivnějším řešením, protože ani investicí do oprav v řádu stovek milionů korun se nepodaří odstranit všechny technické a bezpečnostní problémy. "Navzdory tomu od roku 2020 resort plánuje rekonstrukci za více než 280 milionů korun. Za přípravu výstavby nové budovy přitom MZV zaplatilo již přes 20 milionů korun," zjistil NKÚ.

Kontroloři se také zaměřili na nákupy služebních vozidel. MZV podle prověrky porušilo zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace tím, že v zadávací dokumentaci uvedlo konkrétní značku a typ vozidla. "Tento požadavek ničím relevantním nezdůvodnilo," upozornila kontrola. Resort takto pořídil šest vozidel za 5,2 milionu korun, čímž podle NKÚ porušil rozpočtovou kázeň. Ministerstvu také kontroloři vytkli to, že výkazy provozu vozidel za několik let, které jsou základním předpokladem pro hodnocení efektivnosti, nebylo schopno dohledat.

U repatriací občanů na začátku covidové pandemie na jaře 2020 nenalezl NKÚ nedostatky. Na tyto repatriace vynaložilo MZV 127 milionů korun.