reklama

Protesty lékařů byly vyvolány novelou zákoníku práce, která zdvojnásobila maximální povolený počet dobrovolných přesčasových hodin z původních 416. Tato novela rovněž zrušila praxi spojování přesčasů s běžnou pracovní směnou, což umožňovalo pracovat až 24 hodin v kuse. Sekce mladých lékařů České lékařské komory tuto změnu ostře kritizovala a opakovaně se setkávala se zástupci obou ministerstev.

Podle ministra Jurečky novela nepřinese zavedení 24hodinových směn, ale zachová kombinaci běžných směn a přesčasové práce. "Doba trvání pracovní směny bude omezena na maximálně 12 hodin, zbývajících 12 hodin bude možné doplnit přesčasem," uvedl Jurečka. Důležité je, že to bude pouze volitelná možnost, nikoli povinnost. Lékařům by tak neměly klesnout jejich platy, což bylo jednou z obav, kterou měli před jednáním.

Lékaři předkládali také požadavek na zvýšení svých základních platů, protože přesčasy tvoří až polovinu jejich celkových příjmů. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dodal, že v příštím roce je v rozpočtu vyčleněno 6,8 miliardy korun na zvýšení odměn pro zdravotníky v lůžkových zařízeních, přičemž většina finančních prostředků je určena pro nemocnice poskytující akutní péči. Lékaři však trvají na tom, aby jejich základní mzda byla stanovena na 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy, což by znamenalo navýšení mezd o 50 až 85 procent.

Ministerstvo zdravotnictví zvažuje také zavedení možnosti třísměnného nebo nepřetržitého pracovního režimu v nemocnicích s urgentními příjmy, což by snížilo pracovní týden lékařů o deset hodin při zachování současných odměn. Další změny v oblasti pracovního práva mají být zahrnuty do budoucí novely zákoníku práce, včetně úpravy platových tabulek, která by umožnila absolventům lékařských fakult být zařazeni do vyšší platové třídy, a zavedení volna před atestační zkouškou a po absolvování atestačního procesu.