reklama

Vyplývá to z březnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které dnes poskytlo výsledky ČTK. CVVM výzkum provedlo před vyhlášením nouzového stavu kvůli šíření nemoci covid-19.

"Průměrné hodnocení všech výroků je vůči cizincům dlouhodobě pobývajících v ČR nejpříznivější za celou dobu měření. Z tohoto pohledu bylo nejméně příznivé hodnocení v roce 2016," uvedlo CVVM.

Češi si cizince spojují zejména se šířením nemocí, zdravotní riziko představují pro 63 procent občanů. Pro 57 procent lidí jsou cizinci příčinou nárůstu kriminality, loni si to myslelo 61 procent lidí a předloni 64 procent. Podle 44 procent lidí cizinci ohrožují způsob života Čechů. Třetina lidí (34 procent) se domnívá, že cizinci zvyšují celkovou nezaměstnanost v Česku. Loni tento názor zastávaly dvě pětiny Čechů a před pěti lety dvě třetiny.

Mezi Čechy také převažuje nesouhlas s tím, že by cizinci přispívali k řešení problému stárnoucí populace, obohacovali českou kulturu či přispívali k rozvoji hospodářství.

CVVM se dotazovalo lidí také na to, zda si myslí, že cizinci představují problém v místě jejich bydliště. V tomto případě byli dotázaní vstřícnější než při hodnocení problematiky v celé ČR. Jako problém cizince v místě bydliště vnímá 24 procent lidí a naopak pro 52 procent problém nepředstavují. Pětina dotázaných uvedla, že v místě jejich bydliště cizinci nežijí.

CVVM provedlo průzkum mezi 29. únorem a 11. březnem a zúčastnila se ho tisícovka lidí starších 15 let. Výsledky tak nereflektují aktuální situaci po vyhlášení nouzového stavu 12. března a následná opatření.

reklama