reklama

"Od hodnocení spokojenosti s osobními vztahy se téměř neliší celková spokojenost s životem, s životní úrovní, s pocitem bezpečí a s duchovním nebo náboženským životem. S určitým odstupem následuje spokojenost se společenstvím, ve kterém člověk žije, a spokojenost se zdravím," uvedli autoři průzkumu.

Ani věk, ani pohlaví nijak významně neovlivňuje míru spokojenosti v žádném z uvedených aspektů. Spokojenost je podmíněna dosaženým vzděláním, materiální úrovní domácností a zdravotním stavem.

Dotázaní hodnotili míru spokojenosti pomocí jedenáctibodové škály, kde jednička znamenala, že respondent je zcela nespokojen, 11 znamenala, že respondent je zcela spokojen. Tento způsob zvolilo CVVM poprvé, takže není možnost časového srovnání.

reklama