"Dostupné důkazy naznačují, že výhody vakcinace proti covidu-19 pro osobní zdraví osob ve věku 12 až 15 let, které nemají zdravotní problémy zvyšující riziko těžkého průběhu covidu-19, jsou malé," uvedl britský výbor pro vakcinaci a imunizaci (JCVI) ve svém doporučení.

Možná rizika vakcinace v této věkové skupině jsou podle JCVI také nízká, ale potenciálně závažná a stále se prověřují.

Na očkování v Británii má již nyní nárok asi 150.000 dětí, které mají například oslabený imunitní systém, Downův syndrom nebo žijí v domácnosti s dospělými, pro něž by potenciální nákaza představovala větší riziko. K těm se nyní připojí dalších zhruba 200.000 náctiletých se zdravotními omezeními. Dospívající ve věku 16 a 17 let mají již na očkování nárok, upřesnila BBC.