reklama

Nemoc covid-19 byla sice potvrzena na desítkách škol, jen zlomek z nich ale nakonec musel prezenční výuku zcela zastavit. Pokud k takovému opatření došlo, trvalo jen několik dní, poté se výuka vrátila k běžnému režimu.

Řada kritiků obnovení školní docházky poukazovala na to, že mezi žáky se bude infekce rychle šířit. Úřady se těmto scénářům snažily předejít preventivními opatřeními v podobě roušek, častým větráním, omezením pohybu ve školách či snahou udržet školáky v areálech vzdělávacích institucí v menších skupinách. Epidemické plány škol také počítají s tím, že v případě zjištění infekce se přesune do domácí karantény pouze postižená třída.

Ojedinělá situace i v rámci Německa nastala na gymnáziu Wilhelmstadt v berlínské čtvrti Špandava (Spandau). Zatímco ostatní školy hlásí jen jednotlivé případy, na špandavském gymnáziu jich bylo jedenáct. Předpokládá se, že ohniskem je přímo škola a že nákaza se přenesla z nemocného učitele na deset jeho studentů. "Dodrželi jsme všechna hygienická opatření a také povinnost nosit roušky (mimo vyučování)," řekl ředitel gymnázia Bünyamin Baykus. Kvůli infekci zůstala minulý týden škola uzavřená.

Uzavření celých škol je ale spíše výjimečné opatření. Na dva dny musela být v pondělí uzavřena reálka v dolnosaském městě Bremervörde, kde se nákaza prokázala v učitelském sboru, od středy se ale opět počítá s obnovením docházky. Běžným postupem je izolace okruhu žáků, kteří se setkali s nakaženým, a jejich vzdělávání distanční formou. Tak postupuje škola v dolnosaském Wedemarku, kde se covid-19 rozvinul u jednoho ze žáků. Jeho spolužáci se nyní učí z domova. Podobně je tomu i na dalších dolnosaských školách, například v Jeveru či Mellendorfu.

Komentátor stanice NDR Torben Hildebrandt i tak hodnotí začátek školy v Dolním Sasku jako lepší, než se očekávalo. Stejně se vyjadřují i dolnosaské úřady, které přislíbily více se zaměřit na prevenci. Dolnosaský ministr kultury Grant Hendrik Tonne chce zlepšit přístup učitelů k dobrovolným testům.

Zatímco v Dolním Sasku skončily prázdniny před týdnem ve středu, v Meklenbursku-Předním Pomořansku mají za sebou školáci již měsíc výuky. Nákaza byla od té doby zjištěna v řadě škol, mimo jiné v Rostocku, Ludwigslustu, Schwerinu či Schönbergu. Stejně jako v jiných spolkových zemích ale do karantény většinou nepřechází všichni školáci a učitelé. Jeden z vážnějších případů se udál ve Schwerinu, kde z jedné školy muselo na dva týdny do karantény 160 žáků a učitelů, protože byli v dlouhodobém kontaktu se dvěma nemocnými dětmi. Škola však uzavřena nebyla. Krátce bylo naopak uzavřeno gymnázium v Ludwigslustu, kde ale následné testy přenos nákazy z nemocného učitele na další školáky a učitele neprokázaly.

Epidemická situace v Meklenbursku-Předním Pomořansku celkově zůstává podle místní vlády příznivá. O lepšícím se vývoji na školách hovoří i vedení Berlína. Podle aktuální statistiky se covid-19 v uplynulém týdnu potvrdil u 25 berlínských školáků a studentů a třech učitelů, což si vynutilo uzavření dvaceti tříd či výukových skupin. Pro srovnání, o týden dříve muselo být uzavřeno 36 tříd.

"Jsme svědky možného ústupu (nákazy)" uvádí berlínská školní správa. O infekci ve školách hovoří jako o "ojedinělých a přehledných případech". V německé metropoli jsou dokonce městské části, jako je Pankow, kde ve školách žádné nové případy zjištěny nebyly. Aktuálně je infekce evidována na 40 berlínských školách, přesnější data ze škol plánuje ale Berlín zveřejnit až v nadcházejících týdnech.

O příznivém vývoji hovoří i severoněmecký Hamburk, kde vstoupil školní rok do čtvrtého týdne. Nákaza se zde doposud prokázala u více než sedmi desítek žáků a zhruba 15 učitelů. "Katastrofické předpovědi pro školy se nenaplnily," prohlásil hamburský ministr školství Ties Rabe. "Počet infikovaných je velmi, velmi nízký. A doposud se žádné dítě přímo ve škole nenakazilo, stopy infekce vedly vždy jinam," dodal Rabe.

Větší problémy nehlásí ani Severní Porýní-Vestfálsko, které je s 18 miliony obyvatel nejpočetnější německou spolkovou zemí a kde výuka začala před třemi týdny. Prozatím zde musely být zcela uzavřeny čtyři školy a dalších více než třiceti se dotkla částečná uzavírka. Celkem se v této spolkové zemi ve zhruba 4900 veřejných školách vzdělává 2,25 milionu školáků a studentů.

reklama