Tato část je zaměřena na snižování emisí skleníkových plynů a zmírňování dopadů klimatických změn. Tolasz, který působí v Českém hydrometeorologickém ústavu, ČTK dál řekl, že největší novum zprávy, vydávané skupinou více než 200 vědců a vědkyň, je rostoucí přesnost dat a odhadů dopadů klimatické změny. V souvislosti se zveřejněním zprávy se dnes v Praze uskutečnila diskuse expertů, Tolasz se jí zúčastnil videokonferenčně.

"Reporty, vydávané vždy po několika letech, si jsou podobné jak vejce vejci," řekl ČTK Tolasz, který je zástupcem Česka v IPCC. "Na druhou stranu informace, které v reportech jsou (...) jsou pořád přesnější, jasnější. Ta věda si je jistější, že hodnoty, které tam uvádí (...) budou i z hlediska odhadů naplněnější. To znamená, že jsou reálnější," zdůraznil Tolasz.

Zpráva IPCC podle něj jednoznačně ukazuje, že do budoucna je jedinou správnou cestou odchod od fosilních zdrojů. "Ale zároveň, když se řekne mitigace, tak to neznamená jen, že přestaneme pálit uhlí. Tam je ještě druhá velká část. A to je to, že se budeme starat o krajinu a to, aby krajina pohlcovala (..) uhlík, aby uhlíkový cyklus byl zdravý," řekl. "Nejde jen o to, že všichni začneme jezdit v elektroautech. Tady jde o to starat se o lesy, dobře hospodařit na zemědělské půdě, starat se o čistotu oceánů a podobně, protože to všechno spolu souvisí," popsal.

Tolasz poznamenal, že klimatologové i IPCC už více než deset let usilují o to, aby státy nebyly závislé na jednom zdroji energie jen proto, že je levný nebo je na něj navázán místní průmysl. "A když se zamyslíme nad tím, co se za těch deset či15 let stalo, tak v podstatě nikde nedošlo k převratnému vývoji, že by někde dramatickým způsobem narostl nějaký zdroj energie," uvedl.

"Teď je otázka, jestli to, co se děje na východ od nás, tomu (odklonu od fosilních zdrojů) pomůže nebo nepomůže. (...) Teď se všichni tváří, že odejdeme od uhlí a hodně rychle. Ale já si nedělám iluze, že jak se krize vyřeší, aspoň trošku, že na to všichni nezapomenou," dodal Tolasz.