Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že zaregistrovalo 594 nakažených. Nejvíce úmrtí je v severní provincii Halab (Aleppo). "V zasažených provinciích se situace vyvíjí znepokojivým způsobem a nemoc se šíří do dalších oblastí," uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO).

Server Arab News uvádí, že jde o největší epidemii cholery v Sýrii za minulé desetiletí. Toto mimořádně nakažlivé onemocnění se šíří z kontaminované vody a potravin. Projevuje se průjmem a zvracením. Může rychle zasáhnout hustě obydlené oblasti, v nichž není funkční kanalizace a kvalitní voda.

V Sýrii jde o první větší výskyt cholery do roku 2009. V zemi byly ve válce trvající od roku 2011 zničeny téměř dvě třetiny úpraven vod, polovina čerpacích stanic a třetina zásobáren vody.

Za zdroj současné vlny nákazy se označuje voda z Eufratu, která je znečištěná splašky. Řekou protéká vlivem sucha a přehrad postavených v Turecku méně vody. Jako pitnou ji používá podle OSN až pět milionů Syřanů.

WHO varuje, že pokud není léčena, může cholera zabít do několika hodin. Mnoho nakažených ale nemusí symptomy pocítit nebo se u nich vyskytnou jenom v mírné podobě. Tekutiny se mohou do těla doplnit při léčbě ústy, v těžších případech nitrožilně, uvádí WHO. Ve světě se cholerou ročně nakazí 1,3 až čtyři miliony lidí, umírá až 143.000 lidí.