reklama

Astronomové z amerického státu Michigan tvrdí, že v roce 2022 dojde ke srážce dvou vzdálených hvězd, která vytvoří novou masivní hvězdu. Ta by měla být jasně viditelná i ze Země.

Rabín Josef Berger ale tvrdí, že tato událost má především značit příchod nového Mesiáše. Uvedl to pro server News Izrael s odkazem na proroctví rabína Mosese ben Maimona, který žil ve 12. století. "Ten přináší tento verš o hvězdě, která se objeví, jako důkaz, že jednoho dne přijde Mesiáš," uvedl Berger.

"Zohar (kabalistický spis obsahující mystický komentář k Tóře, poz. red.) výslovně uvádí, že proces spasení bude doprovázen objevením několika hvězd. Zohar jde do velké hloubky, popisuje, kolik hvězd, a jaké barvy budou," dodal rabín.

Rabín také poukazuje na biblický verš, který se shoduje s židovskou literaturou. Konkrétně jde o verš uvedený v Numeri, čtvrté Mojžíšově knize, který zní: "Vidím ho, ale zatím nepřítomného, hledím na něj, ale ne zblízka. Vychází hvězda z Jákoba, povstává žezlo z Izraele". I ten podle něj značí, že se v roce 2022 stane něco biblického.

reklama