reklama

Mezi vybranými evropskými státy jsou na tom podle dotázaných ještě lépe Rakousko a Německo. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Ekonomickou úroveň ČR hodnotí šest procent lidí jako "velmi dobrou" a 65 procent jako "spíše dobrou". V lednu 2014, kdy CVVM podobný průzkum provedlo naposledy, byla jen dvě procenta lidí pro hodnocení "velmi dobré" a 39 procent pro "spíše dobré". Jako špatnou tehdy vnímalo ekonomickou úroveň země 58 procent dotázaných, nyní jich je 28 procent.

Hodnocení ekonomické úrovně ČR se velmi shoduje s vnímáním ekonomické situace v Česku. Optimističtěji se vyjadřují ti, kteří lépe hodnotí životní úroveň své domácnosti, a také osoby samostatně výdělečně činné, manažeři, studenti a lidé, kteří se na politické škále hlásí ke středovým stranám. Naopak pesimističtější jsou nezaměstnaní, nekvalifikovaní dělníci a dotázání sympatizující s levicí a pravicí.

reklama