reklama

O údajích, z právě vydané statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu, jsme naše čtenáře informovali nedávno. Mezinárodnímu obchodu České republiky se daří, díky tomu i v loňském roce rostl celkový obrat. Drtivý podíl obchodu je navázán na ostatní země Evropské unie v čele s Německem. Příčiny exkluzivně pro náš server rozebral docent Libor Žídek.

"Německo bylo historicky náš hlavní obchodní partner i třeba v meziválečném období. V době centrálně plánované ekonomiky byly tyto vazby (na Spolkovou republiku) pochopitelně přerušeny. Důvody byly nejdříve politické - tj. orientace na ostatní země východního bloku a následně primárně ekonomické, protože i přes snahu většina československého zboží nemohla na německém trhu konkurovat. Po roce 1989 došlo k návratu ke stavu, kdy je Německo náš hlavní obchodní partner. Podobně jsou na tom jistě i ostatní země regionu - Maďarsko, Slovensko, Polsko, Rakousko..." vysvětluje pro Globe24.cz odborník.

Příčina orientace české, ale i dalších uvedených ekonomik na Německo je jednoznačná. "Primárním důvodem je ekonomická síla Německa," poznamenal ekonom.

Středoevropské ekonomiky se utvářely v procesu transice z plánovaných na tržní ekonomické systémy v návaznosti na zahraniční trhy vzhledem k tomu, že zde po roce 1989 chyběl kapitál. "Obecně zejména u nás a na Slovensku hrají velmi významnou roli přímé zahraniční investice, které směřovaly například do výroby aut. Tyto výroby jsou pak významně exportně orientovány. V Polsku hrají mírně významnější roli potraviny, což je zase dáno historicky, " připomněl odborník z ekonomicko-spravní fakulty.

V politické diskuzi však dominuje význam našich partnerství s jinými zeměmi, než jaké statistika považuje za klíčové pro český export. Některými politiky (Hrad, SPD, KSČM) zdůrazňovaná ekonomická diplomacie ve vztahu k Rusku a Číně, neodpovídá potřebám české ekonomiky.

"Obecně jsou obě teritoria velmi malými partnery pro náš export. ČR má velký podíl exportu na HDP - 80% - tj. je velmi závislá na zahraničních trzích. Absolutní většina exportu směřuje na náročné západní trhy a z toho asi 85% do EU. Takže EU je daleko nejvýznamnější český exportní trh. Do Ruska exportujeme jen asi 2% našeho exportu a do Číny ještě méně. V rámci importu jsou čísla vyšší - byť pro Ruskou Federaci nejde ani o 4% našich importů - převážně se jedná o suroviny. Čína je proti tomu významný importní partner s asi 12% podílem. Obecně bych řekl, že tyto země potřebují spíše nás, než my je, protože saldo obchodní bilance máme negativní," uvedl na závěr Libor Žídek, který se odborně specializuje na vývoj středoevropských transitních ekonomik.

reklama