reklama

Meziročně horší výsledek o 26,3 miliardy Kč negativně ovlivnily peníze z EU a finančních mechanismů. Po sedmi měsících 2019 měly tyto peníze kladný dopad 1,8 miliardy Kč, zatímco ve stejném období loni byl tento dopad kladný 20,3 miliardy Kč, uvedlo MF.

Rozdíl 18,5 miliardy Kč, který zkresluje meziroční srovnatelnost, podle něho vychází z faktu, že v prvních měsících roku 2018 získal státní rozpočet mimořádně peníze 20,7 miliardy Kč, které představovaly část závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007 až 2013.

Schodek státního rozpočtu po očištění vlivu peněz z EU a finančních mechanismů dosáhl 11,4 miliardy Kč. Ve stejném období roku 2018 takto očištěný výsledek představoval schodek 3,7 miliardy Kč. Celkové příjmy bez peněz z EU a finančních mechanismů meziročně stouply o 67,7 miliardy Kč, tj. o 9,3 procenta. Celkové výdaje bez předfinancovaných projektů EU a finančních mechanismů vzrostly o 75,5 miliardy Kč, tedy o 10,3 procenta.

"Po hrozivém výsledku z května a narovnání v červnu tak v posledním měsíci český stát hospodařil lépe, než by odpovídalo očekávanému ročnímu deficitu," řekl ČTK analytik Raiffeisenbank Vít Hradil. Na straně příjmů podle něj pokračuje předchozí trend bez výraznějších změn, proti plánu tak nadále mírně zaostává výběr daní, primárně DPH a pojistného na sociální zabezpečení, což může souviset se zpomalováním české ekonomiky. Lehce zkrotit se podařilo výdaje, které byly nižší, než by odpovídalo sedmi měsícům hospodaření, dodal.

Jde o nejhorší červencový výsledek od roku 2013, připomněl analytik Komerční banky František Táborský. Státnímu rozpočtu podle něj aktuálně hraje do karet tradičně silnější třetí čtvrtletí. V závěru roku však přichází tlak na dočerpávání stanovených rozpočtů a investičních výdajů a celková bilance se opět propadá. "Celkově tak očekáváme, že státní rozpočet zakončí tento rok poblíž svému plánu," dodal

Daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 429,2 miliardy Kč a meziročně vzrostly o 21 miliard (o 5,2 procenta). Celkové inkaso daně z přidané hodnoty 165,1 miliardy Kč byly meziročně vyšší o 4,8 miliardy Kč, což znamenalo meziroční růst o tři procenta.

Mezi dlouhodobě nejdynamičtěji rostoucími daňovými příjmy byla opět daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (placená plátci), jejíž téměř 13procentní tempo spolu s 8,4procentním růstem příspěvků z pojistného na sociální zabezpečení zvýšily příjmy rozpočtu meziročně o 33,7 miliardy Kč. V meziročním srovnání rostlo ještě rychleji inkaso daně z příjmů fyzických osob z přiznání (placené poplatníky), a to o 78,9 procenta. Meziroční růst inkasa daně z příjmů právnických osob o 5,2 procenta odráží podle MF dobré ekonomické výsledky firem a podnikatelů.

Celkové výdaje 873 miliard Kč byly o 90,2 miliardy Kč, tedy o 11,5 procenta, nad úrovní stejného období minulého roku. Proti skutečnému čerpání v roce 2018 rozpočet předpokládá jejich růst o 8,4 procenta. Meziroční růst ovlivnily zejména sociální dávky vyšší o 27,6 miliardy Kč, výdaje na platy v regionálním školství vyšší o 13,7 miliardy Kč, neinvestiční transfery státním fondům vyšší o 7,5 miliardy Kč a odvody vlastních zdrojů do rozpočtu EU vyšší o 7,5 miliardy Kč. Meziročně o 15,3 miliardy vzrostly i kapitálové výdaje.

reklama