"Analyzujeme čtyři potenciální způsoby, jakými invaze na Ukrajinu může ovlivnit světovou ekonomiku a finanční trhy. Zaprvé snížení vývozu do Ruska, na Ukrajinu a do Běloruska, zadruhé snížení dovozu z Ruska, zejména energií, za třetí zvýšení cen energií a inflace a začtvrté potenciální dopad na fiskální a měnovou politiku. Zahrnujeme i Bělorusko, protože umožnilo Rusku zahájit část invaze ze svého území a předpokládáme, že bude sankcionováno stejným způsobem jako Rusko," uvedl globální ředitel výzkumu alokace aktiv Invesca Paul Jackson.

Jak upozornil, v konfliktu nejde o velké ekonomiky - podle údajů Světové banky se Rusko v roce 2020 podílelo na světovém HDP z 1,8 procenta, Ukrajina z 0,2 procenta a Bělorusko z 0,1 procenta. Dohromady tedy představovaly 2,1 procenta celosvětového HDP v předloňském roce. "To naznačuje, že desetiprocentní recese v těchto třech zemích by přímo snížila celosvětový HDP přibližně o 0,2 procenta," řekl Jackson.

Vývoz do těchto třech zemí v roce 2020 podle firmy představoval 0,5 procenta HDP zbytku světa. Pokud by tedy podle společnosti vývoz do těchto tří zemí klesl na nulu, mohl by první zaokrouhlený efekt pro zbytek světa představovat ztrátu 0,5 procenta HDP. Další ztráty by byly způsobeny multiplikačními efekty, tvrdí společnost. "To je však příliš pesimistické, už jen proto, že země jako Čína pravděpodobně budou nadále vyvážet do Ruska. Také země NATO se pravděpodobně pokusí posílat zboží a služby na Ukrajinu," uvedlo Invesco.

Ze západoevropských zemí jsou podle firmy nejvíce ohroženy pobaltské státy a Finsko, když Rusko, Ukrajina a Bělorusko přijímají 15 až dvacet procent vývozu Lotyšska a Litvy. "Narušení těchto obchodních vztahů by mohlo mít vážné ekonomické důsledky, zejména proto, že pobaltské země také hodně obchodují mezi sebou, což naznačuje velké sekundární účinky. Z větších evropských ekonomik je nejvíce ohroženo Německo, jehož vývoz do těchto tří zemí činí 2,5 procenta." sdělila společnost.

Invesco Ltd. je americká nezávislá společnost pro správu investic se sídlem v Atlantě v USA a dalšími pobočkami ve 25 zemích, kde má více než 8000 zaměstnanců. Její kmenové akcie jsou součástí indexu S&P 500 a obchodují se na newyorské burze cenných papírů.