reklama

Organizace PLNU vznikla jako neformální iniciativa v roce 2003. Pomáhá s koordinací tisíců dobrovolníků, kteří se rozhodli podpořit uprchlíky. Týmy pod vedením PLNU pracovaly například na chorvatsko-srbské hranici, na řeckém ostrově Lesbos nebo v provizorním táboře v řeckém Idomeni.

"Cenu udělujeme za nasazení, s kterým tato organizace pomáhá lidem prchajícím z válkou rozvrácených zemí," řekl Schapiro.

Za tým českých dobrovolníků převzala cenu zakladatelka a vedoucí organizace Zuzana Lenhartová a její spolupracovníci. "Za působením Czech Teamu je neuvěřitelné množství času a energie spousty lidí, kteří významně zlepšili život mnoha lidem v uprchlických táborech," uvedla Lenhartová. "Podmínky v nich jsou takové, že si to často ani neumíme tady v Čechách představit. Všem těmto dobrovolníkům patří obrovský dík a pro nás je čest ocenění jejich jménem přijmout," dodala.

Americké velvyslanectví založilo tradici udílení Ceny Alice Garrigue Masarykové v roce 2004. Velvyslanci ji každoročně předávájí v termínu kolem 10. prosince, na nějž připadá Mezinárodní den lidských práv. Cena pojmenovaná po dceři prvního československého prezidenta vyjadřuje uznání osobnostem nebo organizacím, které se mimořádně zasloužily o rozvoj lidských práv v České republice a svou podporou sociální spravedlnosti a obranou demokratických svobod vytvářejí otevřenou občanskou společnost.

reklama