reklama

Čím dál více škol v Česku se zapojuje do různých preventivních programů zaměřených na bezpečnost ve školách. Žádné systematické školení učitelů a zaměstnanců škol stát ale nezajišťuje.

Ministerstvo školství jen doporučuje školám praktický nácvik jednání při útoku, provádění ukázek a nácvik reakcí v modelových situacích. V současnosti se podle něj pracuje na aktualizaci příručky metodického materiálu k výuce o běžných rizicích a mimořádných událostech v základních školách. Zabezpečení škol a areálů podpořilo ministerstvo dotacemi v celkové výši 26 milionů korun, rozdalo je mezi 364 škol.

Podle spolku Asociace bezpečná škola, která školám pomáhá zajistit bezpečnost, by každá škola měla mít zpracované vlastní bezpečnostní řešení stejně, jako má zpracované požární poplachové směrnice a školní řád. Na mnoha školách ale údajně stále neexistují preventivní opatření, která by připravila zaměstnance na to, jak by v případě ozbrojeného útoku měli správně reagovat.

Vůbec první školou v Česku, která získala certifikát od Asociace bezpečná škola, byla loni základní škola v Myslbekově ulici v Ostrově na Karlovarsku. Proti vniknutí agresora zavedla škola řadu opatření, od čipového systému přes vstupní turnikety nebo detailní organizační systém. I v Ostrově začali na zabezpečení školy pracovat krátce po událostech ve Žďáru nad Sázavou.

Pilotní projekt zaměřený na prevenci útoku ve škole začal v roce 2016 fungovat ve spolupráci s ministrem vnitra v Jihočeském kraji. Podílí se na něm mimo jiné policie nebo záchranná služba. Program Ozbrojený útočník učí zaměstnance škol, jak postupovat při vniknutí útočníka do budovy. Školy při něm také podstoupily bezpečnostní audit, který ukázal, co by měly vylepšit.

Ve Zlínském kraji proškolili loni policisté všechny ředitele středních a mateřských škol v projektu Aktivní střelec ve školském zařízení. Karlovarský kraj chce zase postupně zabezpečit všechny střední školy kamerami, venkovní kamery by měly být součástí městských dohledových systémů. Středočeský kraj chystá pro školy plošně preventivní školení, jak se zachovat v krizových situacích. Naopak v Pardubickém či Olomouckém kraji zatím žádný systematický program na prevenci útoku ve výhledu není.

Loading...

0 komentářů Napište svůj názor

reklama