reklama

Ministerstvo kultury jako zřizovatel NFA slibovalo požádat vládu o 7,5 milionu korun na péči o tyto dokumenty. Měsíc po zveřejnění nálezu ale o dokumenty projevil zájem Národní archiv, respektive ministerstvo vnitra. Jeho mluvčí Ondřej Krátoška ČTK řekl, že dokumenty má ze zákona spravovat NA. 

NA  v roce 1991 převzal archiválie týkající se činnosti ústředního výboru bývalé Komunistické strany Československa a měly mu být předány i věci, které s činností KSČ do 30. listopadu 1989 souvisejí. Dokumenty z procesu se Slánským archivu předány nebyly, jejich existence je však v archivní pomůcce z roku 1966 zaznamenána.

Filmový materiál zahrnující zvukové a obrazové záznamy z procesu našel na jaře správce konkurzní podstaty ve zkrachovalé továrně v Panenských Břežanech.

Strany zúčastněné kolem nálezu podle Krátošky uzavřely 18. dubna protokol, na jehož základě se archiválie převezly do NA, který provedl jejich ošetření, digitalizaci a zabezpečení. Mluvčí NFA Veronika Bokšteflová ČTK sdělila, že jednání svolal Odbor archivní správy a spisové služby MV. "Následně ředitel Státního oblastního archivu Praha Daniel Doležal rozhodl, že materiály budou převezeny do Národního archivu," uvedla. 

NFA podle ní materiály před předáním do NA ošetřil tak, aby nedocházelo k jejich další degradaci. "Byli bychom byli velmi rádi, kdyby původní materiály byly uloženy v NFA, který pro tento typ archiválií má specializovaný depozitář," řekla Bokšteflová. NFA v minulosti ošetřil a dnes prezentuje a uchovává záznam procesu s Miladou Horákovou.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama