"Přestože je v běžných podmínkách zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i školy, je třeba se letos připravit na zápis v distanční podobě," informovalo ministerstvo školy. "Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, je důležité nastavit organizaci zápisu tak, aby umožňovala distanční průběh od začátku do konce a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin," napsal úřad i ředitelům MŠ.

Podle zákona mohou rodiče doručit žádost o přijetí dítěte do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobním podáním ve škole. Pokud přihlášku pošlou například e-mailem bez elektronického podpisu nebo faxem, musí ji do pěti dnů ve škole ještě potvrdit, jinak ji zařízení nebere v potaz. V případě osobního podání, zmínilo ministerstvo možnost schránek u vchodu do budovy nebo rezervace časů pro individuální schůzky tak, aby se ve škole nepotkávalo moc lidí. Součástí žádosti má být kopie rodného listu dítěte, ve školkách s výjimkou posledního roku před školou ještě potvrzení o řádném očkování.

Zatímco v minulosti trvaly zápisy v jednotlivých školách obvykle jeden až dva dny, letos doporučuje ministerstvo podobně jako loni stanovit delší časový úsek. "Je totiž možné, že někteří rodiče budou mít v době konání zápisu nařízenou karanténu či izolaci, stejně jako nelze vyloučit, že bude například omezen provoz vaší základní školy," vysvětlil úřad. V mateřských školách doporučil využít pro zápisy celého období od 2. do 16. května.

Zápisy do prvních tříd se letos týkají dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a zhruba 20 procent sedmiletých, kteří loni dostali odklad. Ve výjimečných případech mohou rodiče zapsat i dítě, které by do školy nastupovalo v pěti letech. Loni nastoupilo do škol podle odhadu ministerstva zhruba 107.800 prvňáků. Školy přijímají přednostně děti ze spádových oblastí. V případě, že kapacita zařízení nestačí ani pro ně, mělo by o přijetí rozhodnout losování.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. srpna dosáhnou pěti let. Rodiče ale mohou dítě do školky jen zapsat a pak ho vzdělávat sami doma. Oznámení o individuálním vzdělávání v takovém případě musí řediteli školky předat nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, tedy do 31. května.