reklama

Věštec před několika lety správně předpověděl, že roky 2017 a 2018 budu pro Česko plné změn. Uvedl, že Česká republika se stane jednou z nejvíce rostoucích zemí v rámci EU a dojde k politickým změnám.

Obojí se svým způsobem vyplnilo. Ekonomika stoupá a Česku se daří, navíc došlo k obměně vlády a voliči úplně obrátili volební mapu Česka. Tím ale věštba nekončí.

Do konce roku 2019 bychom se také měli dočkat řady změn na poli zákonů. Podle věštce se politici budou řídit přáním lidí a tomu budou odpovídat i nové zákony. Ty by mohly potěšit nejednoho občana.

Jayaraj totiž tvrdí, že bude vytvořen nový systém důchodového zabezpečení a posílen i vzdělávací systém. Češi také dostanou nové příležitosti týkající se nových pracovních míst a dojde k rozvoji turismu.

Měl by také nastat rozvoj dopravy, posílení infrastruktury, armády i další růst ekonomiky. Většina obyvatelstva by měla být počítačově gramotná a ženy se dočkají stále větší rovnoprávnosti.

Zlom údajně přijde až v roce 2020, kdy Česko začne ekonomicky upadat, dolehne na něj problém s migranty a lidé začnou opouštět zemi ve velkém. 

Nutno dodat, že věštba na následující rok může být stejně tak dobře založena na reálných číslech, které tomu všemu skutečně nasvědčují. Zlom v roce 2020 může přijít s očekávanou ekonomickou krizí, zatím je ale brzo reálně předvídat, jaký bude ten následující rok, natožpak ten další.

reklama