reklama

Některé středopravicové strany sdružené v Evropské lidové straně kritizují Orbána, jakožto zakladatele neliberální demokracie, a jeho stranu Fidesz. Předmětem kontroverzí se stal jeho zákon "Stop Soros" zakazující působení organizacím podporujícím migranty. Podle informací by vyvrcholením sporu mezi Orbánem a evropskými lidovci mohlo být dokonce i vyloučení Fideszu z Evropské lidové strany.

Iniciátory antiorbanovské rétoriky jsou středopravicové země z Nizozemska, Švédska, Finska a Lucemburska, podle nichž je nepřijatelné, aby Fidesz vzhledem ke své antievropské a silně antiimigrační rétorice byla i nadále členem Evropské lidové strany. Slova padla taktéž na mediální svobodu a právní stát, jejich principy Maďarsko trvale porušuje.

Nicméně na to, aby došlo k faktickému vyloučení Orbánova Fideszu z Evropské lidové strany, je zapotřebí určitý počet hlasů, který se těmto stranám nepodaří nikdy nashromáždit. Navíc bez Orbána by se ztratili svojí silnou pozici, kterou v Evropském parlamentu zastávají.

Úsvit nové středopravice?

Orbán si jeho tohoto faktu dobře vědom, a proto se snaží maximálně vytěžit ze své pozice v Evropské lidové straně, a prosadit klíčové zásady své antiimigrační rétoriky nejen na maďarské, ale i na celoevropské půdě. Jasnou deklarací těchto snah je nedávný dokument požadující tvrdší kontroly na evropských hranicích, který se momentálně nachází ve fázi politických diskuzí na půdě Evropského parlamentu.

Jeden z europoslanců, který si nepřeje být varován, před tímto dokumentem a diskuzemi na toto téma důrazně varuje, že hrozí další zhoršování vztahů mezi europoslanci, sdruženými v Evropské lidové straně. Co se týče vztahů mezi jednotlivými lidovci v Evropě, tak ty se momentálně nejvíce vyostřují mezi Švédy a Nizozemci a Maďary, Rakušany a Němci reprezentovanými CSU.

Zatímco nizozemští a švédští lidovci se tváří liberálněji, tak maďarští, rakouští a němečtí lidovci konzervativněji a hlavně odmítavěji, pokud jde o určitá kontroverzní témata. Německá CDU Angely Merkelové se snaží zastávat v těchto roztržkách neutrální stanovisko. 

Loading...
reklama