Hlavní expertka WHO na covid-19 podle agentury DPA kritizuje čínskou spolupráci při zkoumání koronaviru nezvykle ostrými slovy. Čínským vědcům například vytýká, že tři roky zadržovali data z virových vzorků z města Wu-chan. "Nedostatečné předložení dat je zkrátka neomluvitelné," píše v komentáři Van Kerkhoveová, jež o situaci kolem šíření koronaviru informuje světovou veřejnost od odhalení prvních případů infekce, která se začala šířit v závěru roku 2019 v Číně.

WHO se teprve v polovině března tohoto roku dověděla o určitých genetických informacích z Wu-chanu. Data podle Van Kerkhoveové poskytují důležité indicie svědčící o významu wuchanského tržiště pro původní rozšíření viru. Nezbytné však podle ní jsou ještě krevní analýzy pracovníků z trhů s živými zvířaty ve Wu-chanu nebo pracovníků z farem, odkud zvířata pocházela.

Expertka WHO vyzvala k okamžitému poskytnutí relevantních dat o původu viru. Čím více času se promarní, tím obtížnější podle ní bude bádání důležité pro zabránění dalším epidemiím. "Čas se krátí," upozornila.

Na začátku března znovu rozdmýchaly spekulace o možném nechtěném úniku koronaviru z čínské laboratoře výroky šéfa amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Christophera Wraye. Van Kerkhoveová zdůraznila, že všechny hypotézy o původu viru jsou relevantní, dokud nebude k dispozici více informací. Čína podle ní například ještě neposkytla výsledky svých laboratorních kontrol. Kromě toho WHO ještě stále nemá přístup k hrubým datům o prvních případech koronavirové nákazy v Číně.

Čína má od počátku obavy, že jí bude přičítána vina za pandemii covidu-19. Čínská vláda a státní média podle DPA provádějí masivní dezinformační kampaň, která předkládá možnost, že virus mohl přijít i ze zahraničí a že nepochází z Číny. Soupeření s USA a debata o tezi o laboratoři otázku původu viru dál zpolitizovaly. Teprve v roce 2021 mohla do Wu-chanu odcestovat vyšetřovací komise s experty WHO. Vyšetřování ale nemělo pokračování.

"WHO nadále vyzývá Čínu a všechny země k neprodlené výměně všech dat o původu SARS-CoV-2," napsala Van Kerkhoveová. "Svět se musí oprostit od politiky přičítání viny," zdůraznila zároveň. Místo toho by se podle Van Kerkhoveové měly využít všechny diplomatické a vědecké nástroje ke spolupráci, nalézání řešení a předcházení budoucím pandemiím.

reklama