reklama

"Nyní čelíme generační katastrofě, kvůli níž můžeme přijít o nevýslovný lidský potenciál, podkopat desetiletí pokroku a zhoršit zakořeněné nerovnosti," prohlásil Guterres. "Jakmile bude místní šíření nákazy covidu-19 pod kontrolou, musí být nejvyšší prioritou dostat děti co možná nejdříve bezpečně zpátky do škol a vzdělávacích institucí," dodal.

Guterres také uvedl, že ještě v polovině července byly kvůli covidu-19 zavřeny školy v asi 160 zemí, což se týkalo více než miliardy žáků. Kromě toho už před nynější pandemií nemělo podle něj přístup ke vzdělání více než 250 milionů dětí.

Podle Guterrese se svět nyní nachází v "rozhodujícím okamžiku" pro mladou generaci a rozhodnutí vlád ohledně školství budou mít vliv na stovky milionů dětí i na rozvoj zemí po desítky let.

Generální tajemník také upozornil na nedostatečné financování školství v nízko- a středněpříjmových zemích, které se pandemií ještě zhoršilo. Vyzval proto k větší mezinárodní solidaritě a pomoci prostřednictvím rozvojových programů či restrukturalizací dluhů.

Ve svém projevu Guterres oznámil kampaň OSN nazvanou "Zachraňme naši budoucnost", která má čtyři priority. Zaprvé je nutné bezpečně znovu otevřít školy a zadruhé upřednostňovat vzdělávání při rozhodování o financích. Velkou pozornost je nutné věnovat lidem v krizových oblastech, menšinám, lidem bez domova či osobám s hendikepem. Rovněž je podle šéfa OSN třeba zaměřit se na digitální gramotnost, celoživotní vzdělávání i vztah mezi neformální a formální výukou.

reklama