reklama

Mnoho mořských živočichů reaguje sluchem či vizuálně na zvukové, optické, elektromagnetické a chemické posuny ve vodě kolem nich. Například, jisté mikroby reagují na magnetické signály ponorek nebo kanic proužkovaný mění své chování, když narazí na podmořské vozidla.

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), agentura amerického ministerstva obrany, která je zodpovědná za vývoj nových vojenských technologií, proto spustila projekt PALS (Persistent Aquatic Living Sensors – Trvalé vodní žijící senzory), jehož cílem je využít těchto mořských senzorů pro vojenské účely.

Armáda používá pro detekci podmořských nepřátelských vozidel sonar, ten však se potýká s několika problémy. Pomáhá sice odhalit protivníky, ale zároveň těmto protivníkům může pomoci odhalit jejich nepřátele. Sonarové senzory jsou drahé, náročné na instalaci a jsou náchylné k korozi nebo k pokrytí organismy. Mnohé z nich navíc musí zůstat blízko o lodi nebo u břehu kvůli zdrojům energie.

U vodních tvorů tyto starosti v mnohém odpadají. Jsou soběstační. Vnímají podmořský svět na vícero úrovních – vizuální, magnetické i chemické. „ To vám dává mnohem více flexibility v tom, jak budete pozorovat věci v oceánu,“ tvrdí Lori Adornatová, manažerka projektu.

Další výhodou mořských živočichů je, že na rozdíl od sonaru tyto „senzory“ jsou už „instalovány“ ve vodě, přičemž každá generace přirozeně nahrazuje tu druhou. Díky tomu mohou být využity jako dlouholetá, kontinuálně pracující „sledovací služba“.

Výzkumníci se nicméně musí vypořádat s dvěma významnými překážkami. Zaprvé, DARPA musí použít správné detektory schopné zachytit relevantní chování vodních tvorů. Tyto detektory však čelí stejným problémům, kterým čelí konveční senzory.

Zadruhé, výzkumníci musí mít v prvé řadě nějaké chápání chování zvířat, což je vždy problematické, protože to, co si výzkumníci myslí, že zvíře děla není totéž, co zvíře ve skutečnosti dělá, upozorňuje oceánograf Kim Martini, který se neúčastní projektu.

DARPA poskytla celkem 45 milionů dolarů pěti výzkumným týmům, z nichž každý studoval specifický mořský organismus a jeho reakce na podvodní vozidla. Výzkumníci využívají kombinaci sonaru, kamer a dalších senzorů ke studiu a zaznamenávání chování organismů. Po analýze dat se pokusí vyloučit falešné výsledky a začnou pracovat na vývoji technologií, které předají armádě.

Výzkumníci jsou nadšeni, že díky programu mohou v zásadě studovat mořskou biodiverzitu a přispět k hloupějšímu poznání toho, jak mořští tvorové vůbec jednají v rozličných typech situacích a na různé podněty. Jejich data tak mohou být užitečná nejen pro armádu, ale i pro základní výzkum.

Loading...
reklama