reklama

Thomas Koene, Head of Industrial Operations, uvedl: „Investice se budou zaměřovat na zlepšení naší stávající výrobní způsobilosti, konkrétně pak na rozšíření kapacit. V současné době v Praze každý rok vyrobíme až 120 milionů balení určených k distribuci po celé Evropě. Po oddělení společnosti urychlujeme naše investice do Prahy, abychom posílili naše růstové ambice. Náš výrobní závod v Praze představuje základní kámen celé naší společnosti. Již jsme investovat začali a v těchto snahách hodláme pokračovat i v roce 2019, a to prostřednictvím investice ve výši 8 mil. EUR.“

Společnost Zentiva se v rámci své cesty aktuálně nachází na jedinečném a skutečně mimořádném místě. Byla zahájena důkladná transformace, která by v této nové éře nezávislosti, plynoucí z podpory ze strany Advent International, měla společnosti umožnit dosáhnout úplného obchodního potenciálu.

 Ines Windisch, Head of Corporate Affairs & Human Resources, doplnila: „Růst naší organizace přináší nové příležitosti z hlediska našich zaměstnanců i našeho postaven. Tato důležitá transformace nám zároveň umožňuje přilákat ty nejnadanější pracovníky a udržet si stávající týmy, díky čemuž bychom měli zajistit úspěch budoucím generacím. V současné době máme v pražském výrobním závodě více než 600 zaměstnanců, jejichž snahou je vyrábět vysoce kvalitní léčivé přípravky a podporovat tak každodenní potřeby lidí v oblasti zdravotní péče.“

0 komentářů Napište svůj názor

reklama